Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Verejné obhajoby záverečných prác07. 06. 2022

V júni sa v zasadačke fakulty uskutočnia verejné obhajoby záverečných prác Michala Pavlíka (16.6.), Františka Veverku (20.6.), Andreja Filina (22.6.) a Petra...

Prof. Hrabovec súčasťou osobitnej audiencie členov...06. 06. 2022

Dňa 28. mája 2022 prijal Svätý Otec pápež František v Konzistoriálnej sieni Apoštolského paláca skupinu členov Pápežského výboru pre historické vedy na...

Slávnostné ukončenie akademického roka 2021/202201. 06. 2022

    Jeho Excelencia Mons. Stanislav Zvolenský,arcibiskup - metropolita Bratislavskej arcidiecézy,veľký kancelár a doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič,...

Projekt TWO-ONE - odborná konferencia31. 05. 2022

V piatok 10. júna sa v Aule Benedikta XVI. uskutoční odborná konferencia projektu Two temples, one heritage (Dva kostoly, jedno dedičstvo / TWO-ONE).

Doktorandské kolokvium31. 05. 2022

V piatok, 10. júna 2022 sa v zborovni fakulty uskutočné kolokvium zamerané na predstavenie tém a aktuálneho stavu teologického výskumu doktorandov RKCMBF UK.

Pius XII. a stredná a východná Európa v kontexte studenej...05. 05. 2022

Medzinárodné vedecké podujatie v rámci výskumného projektu 1/0179/20 "Svätá stolica a slovenská otázka, 1945-1958".