Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Výzva na výberové konania na učiteľskú mobilitu a mobilitu...28. 05. 2019

Rektorát Univerzity Komenského otvoril výzvu na výberové konania na učiteľskú mobilitu (STA) a mobilitu administratívnych pracovníkov (STT) v rámci programu...

Slávnostné ukončenie akademického roka 2018/201928. 05. 2019

    Jeho Excelencia Mons. Stanislav Zvolenský,arcibiskup - metropolita Bratislavskej arcidiecézy,veľký kancelár a ThDr. Ing. Vladimír Thurzo,...

Verejné obhajoby dizertačných prác15. 05. 2019

V dňoch 24., 27. a 29. mája sa v zasadačke fakulty uskutočnia verejné obhajoby dizertačných prác doktorandov našej fakulty.

Biskup Pavol M. Hnilica SJ: osobnosť a dielo22. 03. 2019

  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, BratislavaRömisch-Katholische theologische Fakultät der hl. Kyrill und Method Rada pre...

100 rokov s Amosom22. 03. 2019

26. - 28. marca 2019 (utorok - štvrtok), Univerzita Komenského v Bratislave (UK)