Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Zoznám sa s UK - školenie pre prvákov16. 09. 2022

On-line stretnutie, na ktorom sa noví študenti dozvedia základné informácie o Univerzite Komenského a zoznámia sa s informačno-komunikačnými systémami...

Doc. Jozef Jančovič lauerátom ceny Fides et ratio15. 09. 2022

Mons. doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., dekan RKCMBF UK, sa stal jedným z lauerátov tohtoročnej ceny Fides et ratio.

Synodálna obnova života a misie Cirkvi: myslenie,...10. 09. 2022

21. októbra 2022 sa na pôde našej fakulty koná medzinárodná konferencia o synodalite, na ktorej s lectio magistralis vystúpi jeden z najvýznamnejších teológov...

Veni Sancte a slávnostné otvorenie akademického roka06. 09. 2022

Slávnostné otvorenie akademického roka na UK sa uskutoční v pondelok 19. septembra 2022 o 11.00 v Aule UK. J.E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský,...

Kurz lektorov03. 09. 2022

Srdečne pozývame nových i slúžiacich lektorov vo farnostiach na Kurz lektorov, ktorý sa uskutoční 24. septembra 2022 v Aule Benedikta XVI. na Kapitulskekj...

Prof. Emília Hrabovec bude viesť vlastnú sekciu na svetovom...23. 08. 2022

Profesorka Emília Hrabovec sa v dňoch 24.-26. augusta 2022 zúčastní na svetovom kongrese historikov v Poznani, kde bude viesť vlastnú sekciu s názvom The Holy...

Otec kardinál, ďakujeme za všetko...15. 08. 2022

Poďakovanie nášmu bývalému študentovi a neskôr i nositeľovi čestného doktorátu Univerzity Komenského.