Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Zapojenie laikov do služby slova v Cirkvi: dejiny a súčasné...10. 05. 2023

V dňoch 14. a 15. mája 2023 sa koná medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Zapojenie laikov do služby slova v Cirkvi: dejiny a súčasné výzvy, ktorej...

Teologicko-liturgický deň11. 04. 2023

V rámci permanentnej formácie sa 27. apríla 2023 v Aule Benedikta XVI. v čase od 9.00 do 14.00 koná Teologicko-liturgický deň – študijno-formačné...

Konferencia Obraz človeka a vesmíru28. 03. 2023

Dňa 31. marca 2023 sa v priestoroch Vedeckého parku UK v Bratislave koná medzinárodná vedecká konferencia organizovaná v rámci riešenia grantu APVV-18-0103, na...

Rekonštrukcia budovy fakulty a presun výučby do Nitry v...08. 03. 2023

Budovu fakulty na Kapitulskej ulici č. 26 v Bratislave čaká komplexná rekonštrukcia, ktorej dôsledkom je nielen presun výučby a formácie z Bratislavy do Nitry,...

Kým sa zo mňa stane kňaz05. 03. 2023

Dekan fakulty doc. Jozef Jančovič v relácii TV Lux U Nikodéma (27.2.2023) vysvetľoval vzťah medzi teologickou fakultou a seminárom, vzdelávaním a formáciou,...

Slávnostná inaugurácia rektora UK a dekanov a dekaniek...01. 03. 2023

8. marca 2023 (streda), o 11.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (UK), Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava

Cestovateľská súťaž pre študentov27. 02. 2023

Cestovateľská súťaž pre študentov vysokých škôl - podeľ sa o inšpiratívny cestovateľský príbeh a vyhraj voucher v hodnote 300€ na zájazd podľa výberu.

Srdečne pozývame ponoriť sa do duchovnej krásy teológie26. 02. 2023

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka od septembra tohto roku magisterské štúdium katolíckej teológie...

Inauguračná prednáška doc. ThDr. Patrika Maturkaniča, PhD.24. 02. 2023

Srdečne pozývame na inauguračnú prednášku doc. ThDr. Patrika Maturkaniča, PhD., ktorá sa uskutoční vo štvrtok 16. marca 2023 o 10.00 v učebni 201 na 2....