Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

80. výročie vzniku Bohosloveckej fakulty v Bratislave10. 09. 2016

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta si pripomína osemdesiat rokov svojej činnosti. Pri tejto príležitosti bude v utorok 4. októbra 2016 o 9.30...

Pracovné stretnutie všetkých pedagógov fakulty v Badíne10. 09. 2016

Vo štvrtok 22. septembra 2016 sa na pôde Teologického inštitútu v Badíne uskutoční celofakultné stretnutie pedagógov.

Veni Sancte a slávnostné otvorenie akademického roka07. 09. 2016

V pondelok, 19.9.2015 0 11.00 sa v Aule UK uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 na Univerzite Komenského. J.E. Mons. ICDr. Stanislav...

Zápis v akademickom roku 2016/201702. 09. 2016

Informácie o zápise a termíny zápisu študentov magisterského a doktorandského štúdia v aktuálnom akademickom roku.

Otvorenie DPŠ v akademickom roku 2016/201702. 09. 2016

RKCMBF UK otvára i v tomto akademickom roku kurz Doplňujúceho pedagogického štúdia pre učiteľov katolíckeho náboženstva. Kurz sa koná dennou formou pre...

Odstávka počítačovej siete a telefónnej ústredne v piatok...13. 07. 2016

Vzhľadom na stavebné úpravy a výmenu okien na serverovni bude v piatok 15. júla 2016 počítačová sieť fakulty a digitálna telefónna ústredňa odstavená.

Prezentácia novej knihy s účasťou historikov RKCMBF UK28. 06. 2016

V krásnom prostredí renesančného paláca Rospigliosi v Ríme sa 21. júna 2016 uskutočnila prezentácia knižky I Santi Cirillo e Metodio e la loro eredità...

Slávnostné ukončenie akademického roka 2015/201603. 06. 2016

    Jeho Excelencia Mons. Stanislav Zvolenský,arcibiskup - metropolita Bratislavskej arcidiecézy,veľký kancelár a ThDr. Ing. Vladimír Thurzo,...

Kňazské a diakonské vysviacky v Katedrále sv. Martina03. 06. 2016

Ovocím teologických štúdií a formácie kandidátov posvätných rádov sú presbyterské a diakonské vysviacky v diecézach, pre ktoré kandidáti na RKCMBF študovali...

Verejné obhajoby záverečných prác31. 05. 2016

V utorok 21. júna 2016 sa v zasadačke fakulty uskutočnia verejné obhajoby dizertačných prác ThLic. Antona Ižolda a ThLic. PharmDr. Márie Raučinovej.