Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Akademická diskusia s Dr. Scottom Hahnom15. 06. 2023

Profesor Scott Hahn je bývalý presbyteriánsky pastor, konvertita a dnes svetoznámy katolícky biblista, teológ a spisovateľ. Od roku 1990 pôsobí na...

Jeden na jedného: spovedné tajomstvo14. 06. 2023

Dr. Tibor Hajdu hosťom relácie TV Lux Jeden na jedného objasňuje tému spovedného tajomstva v kontexte aktuálnych politických snáh a spoločenských reálií.

Slávnostné ukončenie akademického roka 2022/202323. 05. 2023

    Jeho Excelencia Mons. Stanislav Zvolenský,arcibiskup - metropolita Bratislavskej arcidiecézy,veľký kancelár a doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič,...

Doktorandorum Dies 202322. 05. 2023

V utorok, 6. júna 2023 sa koná výročné vedecké kolokvium zamerané na predstavenie tém a aktuálneho stavu teologického výskumu doktorandov RKCMBF UK.

Vatikánske archívy odkryli nové poznatky o pontifikáte Pia...20. 05. 2023

Rozhovor pre Vatikánsky rozhlas na margo prednášky Tretia pápežská misia v Nemecku (1945-1950) prof. Emílie Hrabovec v École Française de Rome.

Kapitulská ulica od minulosti po budúcnosť 16. 05. 2023

V dňoch 25. a 26. mája 2023 sa na naše fakulte koná odborná konferencia venovaná histórii, duchovnému i kultúrnemu dedičstvu, pamiatkovej obnove a novým...

Edukačný seminár Identita muža a ženy16. 05. 2023

16. mája 2023 sa na pôde našej fakulty koná edukačný seminár „Identita muža a ženy: Ako komunikovať so žiakmi o aktuálnych morálnych výzvach“.

Odmietame korupciu - sme férovou unverzitou15. 05. 2023

Univerzita Komenského 15. mája 2023 spustila kampaň zameranú na problém korupcie. Cieľom kampane je dať našej akademickej obci do pozornosti postupy...

Zapojenie laikov do služby slova v Cirkvi: dejiny a súčasné...10. 05. 2023

V dňoch 14. a 15. mája 2023 sa koná medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Zapojenie laikov do služby slova v Cirkvi: dejiny a súčasné výzvy, ktorej...