Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Verejná obhajoba dizertačnej práce22. 08. 2018

V utorok 28. augusta 2018 sa o 9.30 v zborovni fakulty uskutoční verejná obhajoba dizertačnej práce ThLic. Mateja Pinkasa.

Medzinárodná konferencia Zvesť apoštola Pavla v kontexte...18. 07. 2018

24. - 26. október 2018 (streda - piatok), Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bartókova 8, Bratislava

Medzinárodná konferencia Poetry and Theology12. 07. 2018

20. - 21. september 2018 (štvrtok - piatok), Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bartókova 8, Bratislava

Zomrel Mons. prof. Štefan Vragaš, dlhoročný pedagóg našej...10. 07. 2018

V nedeľu, 8. júla 2018 vo večerných hodinách odišiel do domu Otca Mons. prof. ThDr. PhDr. Štefan Vragaš, kňaz Bratislavskej arcidiecézy, pápežský prelát,...

Slávnostné ukončenie akademického roka 2017/201801. 06. 2018

    Jeho Excelencia Mons. Stanislav Zvolenský,arcibiskup - metropolita Bratislavskej arcidiecézy,veľký kancelár a ThDr. Ing. Vladimír Thurzo,...

Kňazské a diakonské vysviacky01. 06. 2018

Ovocím teologických štúdií a formácie kandidátov posvätných rádov sú presbyterské a diakonské vysviacky v diecézach, pre ktoré kandidáti na RKCMBF študovali a...

Verejná obhajoba licenciátskej práce28. 05. 2018

V pondelok 4. júna 2018 sa o 11.00 v zborovni fakulty uskutoční verejná obhajoba licenciátskej práce Mgr. Jozefa Možiešika.

Kurz lektorov25. 05. 2018

Katolícke biblické dielo v spolupráci s RKCMBF UK a Bratislavskou arcidiecézou organizujú kurz lektorov, ktorý sa uskutoční 9. júna 2018 v aule Benedikta XVI.

Fenomén povolania25. 05. 2018

Prednáška prof. ThDr. Ing. Juana Luisa Lordu na tému kňazského povolania.

Erasmus+ učiteľská mobilita pre akademický rok 2018/201923. 05. 2018

Oddelenie medzinárodných vzťahov Rektorátu Univerzity Komenského otvára Výzvu na realizáciu výberových konaní na učiteľskú mobilitu (STA) v rámci programu...