Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Sídlo fakulty v Bratislave

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Kapitulská 26

814 58 Bratislava

Kontakt na sekretariát dekana

Tel. + 421 2 32 777 120
E-mail: mariana.zamozikova (at) uniba.sk

Sociálne siete

Facebook: www.facebook.com/rkcmbf

Twitter: twitter.com/rkcmbf

Vybrané oddelenia

Vedenie fakulty a sekretariát dekana

Študijné oddelenie

Ekonomické oddelenie

Personálne a mzdové oddelenie

Technicko-hospodárska správa

Dopravné spojenie

Dopravné spojenie v Bratislave je možné vyhľadať na stránkach www.imhd.sk

Električka číslo 9 - zastávka Kapucínska.

Električka číslo 4 - zastávka Most SNP.

Autobusy číslo 31, 39, 80, 83, 84, 93, 94 - zastávka Zochova.

Autobusy číslo 28, 29, 30, 37, 50, 70, 88, 91 - zastávka Most SNP.

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre

Oficiálna korešpondencia

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre

Samova 12

949 01 Nitra

Telefonický kontakt

Tel./fax: 037 772 17 58

Web a e-mail

Web: www.ksnr.sk

E-mail: rektorat (at) ksnr.sk

Vybrané oddelenia

Kontakty kňazského seminára

Študijné oddelenie v Nitre

Dopravné spojenie

Dopravné spojenie je možné vyhľadať na stránkach www.cp.sk.