Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Ekonomické oddelenie

Viera Goldová
Ekonomické oddelenie RKCMBF UK, Nitra, účtovníčka

Tel. + 421 910 842500
E-mail: viera.goldova (at) uniba.sk

 

Ing. Tatiana Horvátová
Ekonomické oddelenie RKCMBF UK, Bratislava, fakturantka

Tel. + 421 2 32 777 132
E-mail: Tatiana.Horvatova (at) frcth.uniba.sk

 

Timea Morvayová
Ekonomické oddelenie RKCMBF UK, Nitra, účtovníčka

E-mail: timea.morvayova (at) uniba.sk

 

Ing. Lucia Neupauerová
Ekonomické oddelenie RKCMBF UK, Bratislava, finančná účtovníčka

E-mail: lucia.neupauerova (at) uniba.sk