Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Ján Chryzostom Korec - osobnosť v dejinách Cirkvi a národa12. 01. 2024

Srdečne pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu pri príležitosti 100. výročia narodenia J. Em. Jána Chryzostoma kardinála Korca.

Habilitačná prednáška ThDr. Ing. Vladimíra Thurzu11. 01. 2024

Srdečne pozývame na habilitačnú prednášku ThDr. Ing. Vladimíra Thurzu, ktorá sa uskutoční v stredu 24. januára 2024 o 10.00 v Martineu na Rudnayovom námestí...

Neboli ani traja, ani králi06. 01. 2024

Kam až siaha história sviatku a aký je vzťah vedy a náboženstva v rámci príbehu o troch kráľoch? Dekan fakulty doc. Jozef Jančovič hosťom TA3.

Verejná obhajoba záverečnej práce01. 12. 2023

V stredu, 20. decembra 2023 sa v sále Aquinas uskutoční verejná obhajoba dizertačnej práce Michala Mališa.

Verejné obhajoby záverečných prác20. 11. 2023

Vo štvrtok, 14. decembra 2023 sa v sále Aquinas uskutočnia verejné obhajoby záverečných prác Miroslava Lišku a Ľubomíra Švorcu.

Systémy umelej inteligencie skutočnú inteligenciu nemajú15. 11. 2023

Rozhovor Dr. Petra Šantavého s redaktorkou Júliou Kubicovou pre portál Nové mesto o úskaliach umelej inteligencie.

Oceňovanie študentov a pedagógov13. 11. 2023

20. novembra 2023 o 11.00 h v Aule UK