Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Univerzita Komenského medzi TOP 500 univerzitami sveta:...06. 04. 2017

Bratislava 6. apríla 2017: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa opakovane umiestnila medzi päťstovkou najlepších univerzít sveta. V rebríčku Round...

Prednáška Václava Klausa: Európska únia a euro10. 03. 2017

23. marca 2017 (štvrtok) o 15.30 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (UK), 1. posch., historická budova UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Možnosť poskytnúť 2 % v prospech rozvoja a činnosti fakulty06. 03. 2017

Možnosťou darovať 2% z daní môžete i vy podporiť činnosť a rozvoj fakulty prostredníctvom pôsobenia občianskeho združenia Cyrilometodiána.

Ponuka magisterského štúdia katolíckej teológie pre...28. 02. 2017

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave i v tomto roku ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou...

Náboženstvo a migrácia22. 02. 2017

21. februára 2017 sa na pôde našej fakulty v Aule Benedikta XVI. uskutočnila medzinárodná konferencia organizovaná Konferenciou biskupov Slovenska, Českou...

Vyšlo februárové číslo časopisu Naša univerzita20. 02. 2017

Privítajte začiatok letného semestra s februárovým číslom Našej univerzity, v ktorom ani tentokrát nechýbajú čerstvé informácie o najdôležitejších udalostiach...

Náboženstvo a Migrácia09. 02. 2017

  Srdečne pozývame všetkých záujemcov na medzinárodnú konferenciu, organizovanú Konferenciou biskupov Slovenska, Českou biskupskou konferenciou a...

Habilitačná prednáška ThDr. Ľubomíra Hlada, PhD.02. 02. 2017

Srdečne pozývame na habilitačnú prednášku ThDr. Ľubomíra Hlada, PhD., ktorá sa uskutoční vo štvrtok 23. februára 2017 o 10.30 na pôde RKCMBF UK v Bratislave.

Podujatia a kurzy Centra ďalšieho vzdelávania UK25. 01. 2017

Centrum ďalšieho vzdelávania UK v rámci svojich aktivít organizuje rôzne podujatia a kurzy pre akademickú obec i širokú verejnosť.

Vznik Bohosloveckej fakulty v Bratislave z hľadiska života...25. 01. 2017

Vo Vydavateľstve Univerzity Komenského vyšla kniha prof. ThDr. Jozefa Haľka, PhD. pod názvom Vznik Bohosloveckej fakulty v Bratislave z hľadiska života jej...