Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Verejné obhajoby dizertačných prác15. 05. 2019

V dňoch 24., 27. a 29. mája sa v zasadačke fakulty uskutočnia verejné obhajoby dizertačných prác doktorandov našej fakulty.

Biskup Pavol M. Hnilica SJ: osobnosť a dielo22. 03. 2019

  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, BratislavaRömisch-Katholische theologische Fakultät der hl. Kyrill und Method Rada pre...

100 rokov s Amosom22. 03. 2019

26. - 28. marca 2019 (utorok - štvrtok), Univerzita Komenského v Bratislave (UK)

Biblista Jozef Jančovič najnovším laureátom Ceny Jozefa Búdu12. 03. 2019

Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, SSL. PhD., pedagóg RKCMBF UK, sa stal novým laureátom Ceny Jozefa Búdu, ktorú udeľuje redakcia vedeckého časopisu Studia...

Dodatočná výzva pre uchádzačov o Staff mobilitu (STA, STT)06. 03. 2019

Dodatočná výzva pre uchádzačov o Staff mobilitu (STA, STT) v prebiehajúcom akademickom roku 2018/2019 s možnosťou prihlásenia do 31. marca 2019.

Výzva na udeľovanie štipendií v rámci Vyšehradského...19. 02. 2019

Vyšehradský fond vypísal výzvu na udeľovanie štipendií v rámci Vyšehradského štipendijného programu (Visegrad Scholarship Program – VSP).

Dôstojnosť ľudskej osoby v chorobe a starobe05. 02. 2019

Konferencia biskupov Slovenska a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK srdečne pozývajú na medzinárodnú konferenciu s témou dôstojnosti...