Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Veni Sancte a slávnostné otvorenie akademického roka04. 09. 2019

V pondelok, 23. septembra 2019 o 11.00 sa v Aule UK uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020 na Univerzite Komenského. J.E. Mons. ICDr....

Verejné obhajoby dizertačných prác11. 06. 2019

24. júna sa v zasadačke fakulty uskutočnia verejné obhajoby dizertačných prác doktorandov našej fakulty.

Kňazské a diakonské vysviacky09. 06. 2019

Ovocím teologických štúdií a formácie kandidátov posvätných rádov sú presbyterské a diakonské vysviacky v diecézach, pre ktoré kandidáti na RKCMBF študovali a...

Výzva na výberové konania na učiteľskú mobilitu a mobilitu...28. 05. 2019

Rektorát Univerzity Komenského otvoril výzvu na výberové konania na učiteľskú mobilitu (STA) a mobilitu administratívnych pracovníkov (STT) v rámci programu...

Slávnostné ukončenie akademického roka 2018/201928. 05. 2019

    Jeho Excelencia Mons. Stanislav Zvolenský,arcibiskup - metropolita Bratislavskej arcidiecézy,veľký kancelár a ThDr. Ing. Vladimír Thurzo,...