Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Výzva na udeľovanie štipendií v rámci Vyšehradského...19. 02. 2019

Vyšehradský fond vypísal výzvu na udeľovanie štipendií v rámci Vyšehradského štipendijného programu (Visegrad Scholarship Program – VSP).

Dôstojnosť ľudskej osoby v chorobe a starobe05. 02. 2019

Konferencia biskupov Slovenska a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK srdečne pozývajú na medzinárodnú konferenciu s témou dôstojnosti...

Vychádzajú dva zväzky edície Studia Biblica Slovaca –...07. 01. 2019

Pred Vianocami vyšli vo Vydavateľstve UK dva zväzky edície Studia Biblica Slovaca – Supplementum: Preklad z biblickej gréčtiny do slovenčiny. Problémy,...

Doctorandum dies 2018: Varia historia et moralia07. 01. 2019

Pred Vianocami vyšiel vo vydavateľstve Post Scriptum zborník doktorandských príspevkov prezentovaných na prvej doktorandskej konferencii doktorandov fakulty...

Habilitačné prednášky spojené s obhajobou habilitačnej práce19. 12. 2018

Srdečne pozývame na habilitačné prednášky ThDr. Patrika Maturkaniča, PhD. a ThDr. Juraja Sedláčka, PhD., ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 17. januára sa v Aule...

Verejná obhajoba licenciátskej práce19. 12. 2018

Vo štvrtok 10. januára 2019 sa o 10.00 v zborovni fakulty uskutoční verejná obhajoba licenciátskej práce Mgr. Adriany Alexyovej.

Umlčaná cirkev a pápežská diplomacia 1945-196504. 12. 2018

Vo vatikánskom vydavateľstve Libreria Editrice Vaticana vychádza nová publikácia, ktorej spoluautorkou a jednou z editorov je prof. Dr. phil. Emília Hrabovec,...

Výzva na študentskú mobilitu v rámci programu ERASMUS+28. 11. 2018

Rektorát Univerzity Komenského vypísal Výzvu na študentskú mobilitu v rámci programu ERASMUS+, ktorej sa v rámci RKCMBF môžu zúčastniť študenti doktorandského...

Vyšlo novembrové číslo časopisu Naša univerzita27. 11. 2018

Voľby kandidáta na rektora, oslavy 100. výročia ČSR, viacero vzácnych zahraničných návštev, úspešné výskumy našich vedcov – aj tým žila uplynulý mesiac UK....