Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Spoločne za dobrý život našich detí11. 03. 2021

Vyhlásenie akademickej iniciatívy na podporu výchovy k dobrým vzťahom a hodnotám.

Mám podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19. Čo mám...11. 03. 2021

Ďoležité informácie Univerzity Komenského pre prípad podozrenia na ochorenie a potvrdenia ochorenia Covid-19 spolu s odkazom na formulár, ktorý majú podľa...

Režim práce a prevádzka budov UK do odvolania10. 03. 2021

Z dôvodu zhoršovania epidemiologickej situácie v Slovenskej republike zasadalo dňa 2. januára 2021 Vedenie UK aj Permanentný krízový štáb UK. Na...

PREČO PROTEST? SÉRIA PREDNÁŠOK V RÁMCI PROTESTU PROTI...09. 03. 2021

Bratislava, 10. marca 2021. Protest proti návrhu novely vysokoškolského zákona pokračuje.

Prečo protest? Séria prednášok v rámci protestu proti...09. 03. 2021

Bratislava, 9. marca 2021. Protest proti návrhu novely vysokoškolského zákona pokračuje.

Uznesenie č. 1 z mimoriadneho zasadnutia Akademického...04. 03. 2021

Podpora RKCMBF UK pre uznesenie prijaté v rámci mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu UK, ktoré sa konalo 3. marca 2021.

Dni otvorených dverí na Univerzite Komenského v Bratislave11. 02. 2021

Najstaršia a najväčšia univerzita na Slovensku virtuálne pootvorí už druhý krát počas pandémie dvere svojich fakúlt. V utorok a v stredu,...

SSD. Blažej Štrba, PhD. sa stal členom Pápežskej biblickej...21. 01. 2021

Svätý Otec František vymenoval za člena Pápežskej biblickej komisie SSD. Blažeja Štrbu, PhD., pedagóga našej fakulty. Členovia Biblickej komisie, vrátane...

Ponuka magisterského štúdia katolíckej teológie pre...20. 01. 2021

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave i v tomto roku ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou...

Habilitačná prednáška ThDr. Tibora Reimera, PhD.05. 01. 2021

Srdečne pozývame na habilitačnú prednášku ThDr. Tibora Reimera, PhD., ktorá sa uskutoční vo štvrtok 28. januára 2021 o 10.00 v zborovni fakulty. AKTUALIZOVANÉ...