Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Zápis študentov do 4. a 5. ročníka (Badín)03. 09. 2018

Odpustenie a zmierenie ako prevencia rozpadu rodiny:...22. 08. 2018

  Srdečne pozývame všetkých záujemcov na spoločné podujatie Konferencie biskupov Slovenska, Asociácie rodinných sudcov, spoločnosti Úsmevom ako dar a...