Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Výzva na účasť v programe Erasmus+16. 10. 2019

Oddelenie pre európske programy a Erasmus+ RUK otvára 2. výzvu na výberové konania na mobility Erasmus+ štúdium na letný semester v akademickom roku 2019/2020.

Deň otvorených dverí MinFa16. 10. 2019

Seminaristi Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave srdečne pozývajú miništrantov na Deň otvorených dverí MinFa.

Vnútrobiblická interpretácia skorších prorokov27. 09. 2019

Katedra biblických vied RKCMBF UK spolu s redakciou vedeckého časopisu Studia Biblica Slovaca srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Vnútrobiblická...

Veni Sancte a slávnostné otvorenie akademického roka04. 09. 2019

V pondelok, 23. septembra 2019 o 11.00 sa v Aule UK uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020 na Univerzite Komenského. J.E. Mons. ICDr....

Verejné obhajoby dizertačných prác11. 06. 2019

24. júna sa v zasadačke fakulty uskutočnia verejné obhajoby dizertačných prác doktorandov našej fakulty.

Kňazské a diakonské vysviacky09. 06. 2019

Ovocím teologických štúdií a formácie kandidátov posvätných rádov sú presbyterské a diakonské vysviacky v diecézach, pre ktoré kandidáti na RKCMBF študovali a...