Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Nádvorie hľadajúcich – Nové podoby chudoby: príčiny a...23. 11. 2016

  22. novembra 2016 sa na pôde našej fakulty uskutočnilo spoločné podujatie Konferencie biskupov Slovenska a Rímskokatolíckej cyrilometodskej...

Vyšlo novembrové číslo časopisu Naša univerzita22. 11. 2016

Jesenné novembrové číslo Našej univerzity vás oboznámi s najdôležitejšími udalosťami uplynulých týždňov.

Výzva na mobilitu v rámci programu ERASMUS+14. 11. 2016

Oddelenie medzinárodných vzťahov Rektorátu Univerzity Komenského otvorilo Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium / stáž na...

Nádvorie hľadajúcich – Nové podoby chudoby: príčiny a...10. 11. 2016

  Srdečne pozývame všetkých záujemcov na spoločné podujatie Konferencie biskupov Slovenska a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty...

Mlčiaca Cirkev a pápežská diplomacia v období 1945 – 196509. 11. 2016

27. októbra 2016 sa v Benátkach uskutočnila medzinárodná konferencia Chiesa del silenzio e diplomazia pontificia 1945 – 1965 (Mlčiaca Cirkev a pápežská...

Profesorská prednáška: Ako merať užitočnosť informácie03. 11. 2016

23. novembra 2016 (streda) o 17.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (UK), Šafárikovo námestie č. 6, Bratislava

Podávanie prihlášok na krátkodobé bilaterálne pobyty pre...30. 10. 2016

Rektorát Univerzity Komenského zverejnil výzvu na podávanie žiadostí o krátkodobé bilaterálne zahraničné pobyty v rámci tzv. burzy.

Granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK30. 10. 2016

Informácie o novom kole podávania žiadostí o Granty mladých na rok 2017.

Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)29. 10. 2016

Katedra biblických vied RKCMBF UK v Bratislave pri príležitosti 80. výročia vzniku fakulty organizuje v spolupráci s Teologickými...

Konferencia Chiesa del silenzio e diplomazia pontificia...01. 10. 2016

27. októbra 2016 sa v Benátkach uskutoční medzinárodná konferencia Chiesa del silenzio e diplomazia pontificia 1945 – 1965, ktorú spoluorganizuje i naša...