Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Kňazské a diakonské vysviacky, primície novokňazov 202018. 06. 2020

13. júna 2020 sa v jednotlivých diecézach uskutočnili slávnosti kňazskej a diakonskej vysviacky, pri ktorých boli vysvätení noví diakoni a novokňazi,...

Univerzita Komenského uvoľňuje obmedzenia a pripravuje sa...10. 06. 2020

Bratislava 10. júna 2020: Univerzita Komenského ruší viaceré opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 z dôvodu uvoľňovania opatrení v krajine.

Verejné obhajoby záverečných prác04. 06. 2020

23. júna 2020 sa v zasadačke fakulty uskutočnia verejné obhajoby záverečných prác Mgr. Ľubomíra Švorcu a ThLic. Jozefa Možiešika.

Koronavírus: Opatrenia Univerzity Komenského23. 05. 2020

Správy a opatrenia v chronologickom poradí. | 6. apríl 2020: UK umožní študentom, aby sa po veľkonočných sviatkoch predčasne odubytovali z internátov. | 27....

Predĺženie termínu podania prihlášok na magisterské štúdium...29. 04. 2020

Termín podávania prihlášok na magisterské štúdium na RKCMBF UK bol predĺžený do 31. mája 2020.

RKCMBF UK počas pandémie koronavírusu07. 04. 2020

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, mimoriadny stav v Slovenskej republike a súvisiace riziká s ochorením Covid-19 Univerzita Komenského i...

Prerušenie prezenčnej výučby na UK a STU: spoločné...08. 03. 2020

Bratislava 8. marca 2020: Vzhľadom na správy o šírení koronavírusu COVID-19 a vrcholiacu epidémiu chrípky sa rektori Univerzity Komenského v Bratislave a...

Habilitačná prednáška Mgr. Róberta Horku, PhD.05. 03. 2020

Termín habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce Róberta Horku (pôvodne sa mala uskutočniť 26. marca o 10.00) sa odkladá na neurčito z dôvodu...