Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Oceňovanie študentov a pedagógov14. 11. 2022

21. novembra 2022 (pondelok) o 11.00 h, Aula UK

Diskusia: Ako vylepšiť pravdu07. 11. 2022

Dňa 14. novembra 2022 od 17:00. Infocentrum UK.

Obedient in Gethsemane06. 10. 2022

Zahraničná monografia, ktorá vydchádza v rámci Suplementa k Studia Biblica Slovaca.

Pomoc obetiam vojny na Ukrajine06. 10. 2022

Pomoc obetiam vojny na Ukrajine - modlitba, pôst, dobročinnosť, dobrovoľníctvo, pomoc Univerzity Komenského, Cirkvi a štátu...

Fakultné štvrtky06. 10. 2022

Stretnutia akademickej obce fakulty, ktorých cieľom je prehĺbenie interdisciplinárneho vedeckého poznania, metodológie a diskusie i upevnenie fakultného...

ACTA - 1/202306. 10. 2022

ACTA facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis je recenzovaný vedecký časopis, ktorého cieľom je prezentovať výsledky vedeckej činnosti...

Studia Biblica Slovaca - 1/202306. 10. 2022

Vedecký časopis Studia Biblica Slovaca je časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej,...

Medzinárodná konferencia Enchiridion odpustkov26. 09. 2022

V priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre sa 1. októbra uskutoční medzinárodná konferencia na tému Enchiridon odpustkov - oficiálneho...