Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Vyučovacie aktivity s nízkou mierou rizika26. 07. 2023

22. august o 15.00 h, Filozofická fakulta UK, G 206

Rozhovor o umelej inteligencii v Rádiu Lumen03. 07. 2023

Dr. Peter Šantavý bol 3. júla 2023 v Rádiu Lumen hosťom kontaktnej relácie Zaostrené. Témou relácie bola umelá inteligencia ako dobrý sluha a zlý pán.

Kolokvium teológov s prof. Scottom Hahnom17. 06. 2023

Na pôde našej fakulty sa 16. júna konala vynikajúca akademická diskusia pod vedením profesora Scotta Hahna.

Vedecká konferencia doktorandov RKCMBF UK Doctorandorum...17. 06. 2023

6. júna 2023 sa na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila vedecká konferencia s názvom...

PASCAL: bohabojný génius a rebel16. 06. 2023

Mgr. Gašpar Fronc bol hosťom ekumenickej diskusie o konverziách a odkaze Blaisa Pascala v rámci Bratislavských Hanusových dní.

Akademická diskusia s Dr. Scottom Hahnom15. 06. 2023

Profesor Scott Hahn je bývalý presbyteriánsky pastor, konvertita a dnes svetoznámy katolícky biblista, teológ a spisovateľ. Od roku 1990 pôsobí na...

Jeden na jedného: spovedné tajomstvo14. 06. 2023

Dr. Tibor Hajdu hosťom relácie TV Lux Jeden na jedného objasňuje tému spovedného tajomstva v kontexte aktuálnych politických snáh a spoločenských reálií.

Slávnostné ukončenie akademického roka 2022/202323. 05. 2023

    Jeho Excelencia Mons. Stanislav Zvolenský,arcibiskup - metropolita Bratislavskej arcidiecézy,veľký kancelár a doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič,...