Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Vzdialený prístup - VPN

Virtuálna privátna sieť

Vzdialeným prístupom nazývame pripojenie používateľa, resp. jeho koncového zariadenia (pracovný notebook, mobilné zariadenie) do vnútornej siete Univerzity Komenského z vonkajšieho prostredia internetu, napr. z domu, zo služobnej cesty, zo stáže, zo zahraničia a pod.

Keďže ide o prístup z rôznych miest internetu, je potrebné, aby išlo o zabezpečený (šifrovaný) prístup, ktorý však používateľovi umožní pracovať tak, ako keby bol fyzicky prítomný na pracovisku (napr. s možnosťou využitia sieťových tlačiarní, vnútorných systémov a služieb UK a pod.).

Technológiu vzdialeného prístupu, ktorá umožňuje bezpečné pripojenie do vnútornej siete UK, nazývame virtuálna privátna sieť (VPN - Virtual Private Network).

Nastavenie VPN pre prístup k službám vo vnútri siete UK

Pre prístup k vnútorným systémom a službám UK je treba mať nainštalovaný a nakonfigurovaný potrebný softvér, ktorý využíva prihlásenie pomocou univerzitného používateľkého mena (loginu)a prístupového kódu (heslo L0).

Informácie o inštalácii a konfigurácii softvéru pre jednotlivé operačné systémy sú k dispozícii na stránke VPN v časti sieťových služieb CITu.

Univerzitné prístupové meno (login) a prístupový kód (heslo L0) je možné zistiť na stránke Zistenie prístupového kódu.