Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra systematickej teológie

O katedre

Z histórie katedry

Katedra systematickej teológie vznikla v rámci reorganizácie katedier RKCMBF UK, ktorá prebehla k 1. septembru 2020, spojením katedier dogmatickej teológie a morálnej teológie.