Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra kresťanskej filozofie a historických vied

O katedre

Z histórie katedry

Katedra kresťanskej filozofie a historických vied vznikla v rámci reorganizácie katedier RKCMBF UK, ktorá prebehla k 1. septembru 2020, spojením katedier filozofie a cirkevných dejín.