Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra praktickej teológie

O katedre

Z histórie katedry

Katedra praktickej teológie vznikla v rámci reorganizácie katedier RKCMBF UK, ktorá prebehla k 1. septembru 2020, spojením katedier pastorálnej teológie, katechetiky a pedagogiky, kánonického práva a liturgiky.