Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Personálne obsadenie

Vedúci katedry

Prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD.

Tel. + 421 2 32 777 130

E-mail: Marian.Surab (at) frcth.uniba.sk

Personálne obsadenie

prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

ThLic. PaedDr. Patrik Bacigál

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
Doktorand (5.dKT/x, externý)

ICLic. Miroslav Baloga

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
Doktorand (4.dKT4/x, externý)

ThLic. Anton Ďatelinka, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. PhDr. Patricia Dobríková, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

ThLic. Štefan Fábry, Th. D.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
asistent vysokej školy, univerzity

Mgr. Romana Farská

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
asistent vysokej školy, univerzity

doc. PhDr. Emília Fulková, CSc.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

ICDr. Tibor Hajdu, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Daniel Ižold

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Vladimír Kiš

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

ThLic. Pavol Mikula, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. Mgr. PaedDr. Rastislav Podpera, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

ICLic. Milan Puškar

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

ICDr. Michal Rajec, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. ThDr. Tibor Reimer, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Miroslav Šidlo, MBA

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
asistent vysokej školy, univerzity

ThLic. PaedDr. PhDr. Ivana Štibraná

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
Doktorand (5.dKT/x, externý)