Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Personálne obsadenie

Vedúci katedry

Prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD.

Tel. + 421 2 32 777 130

E-mail: Marian.Surab (at) frcth.uniba.sk

Personálne obsadenie

ThLic. PaedDr. Patrik Bacigál

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra pastorálnej teológie
1.dKT4/x

ICLic. Miroslav Baloga

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra pastorálnej teológie
4.dKT4/x

ThLic. Anton Ďatelinka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra pastorálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

ThLic. Štefan Fábry, Th. D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra pastorálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Romana Farská

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra pastorálnej teológie
asistent vysokej školy, univerzity

doc. PhDr. Emília Fulková, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra pastorálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

ICDr. Tibor Hajdu, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra pastorálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Daniel Ižold

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra pastorálnej teológie
vedúci zamestnanec čiastkového celku, i.
02/327 77 125

Mgr. Vladimír Kiš

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra pastorálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Vladimír Kiš

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra pastorálnej teológie
4.dKT4/x

PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra pastorálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra pastorálnej teológie
docent vysokej školy, univerzity

ThLic. Pavol Mikula, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra pastorálnej teológie
lektor VŠ učiteľ

doc. Mgr. PaedDr. Rastislav Podpera, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra pastorálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

ICDr. Michal Rajec, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra pastorálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. ThDr. Tibor Reimer, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra pastorálnej teológie
docent vysokej školy, univerzity
02/327 77 112

doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra pastorálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra pastorálnej teológie
profesor vysokoškolský, univerzitný