Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Personálne obsadenie

Vedúci katedry

Prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD.

Tel. + 421 2 32 777 130

E-mail: Marian.Surab (at) frcth.uniba.sk

Personálne obsadenie

prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Patricia Dobríková, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

ThDr. PhDr. Mária Homolová, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

ThLic. Miroslav Klimant

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

ThLic. Jozef Pajerský

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

ThDr. Jozef Repko, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Roman Titze

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
asistent vysokej školy, univerzity