Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

KEGA

KEGA 353-040UK-4/2010. Konceptuálna a metodická tvorba itinerárov výchovy k viere ako inovatívneho modelu náboženskej výchovy pre žiakov základných a stredných škôl (2010-2012)

Medzinárodné projekty

Religious Education at Schools in Europe.  University of Vienna - Protestant and Catholic Theological Faculty (2011-2012)