Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Ing. Miroslav Šidlo

Doktorand

e-mail: msidlo(at)frcth.uniba.sk

konzultačné hodiny: 

telefónne číslo: 

zoznam predmetov: 

Vedecko-pedagogický profil

Prehľad najvýznamnejších publikácií