Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Prof. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD.

Odborný asistent

 

e-mail:

konzultačné hodiny: 

telefónne číslo: 

zoznam predmetov: Pastorálna psychológia, 

ORCID ID:

Profily na:

Vedecko-pedagogický profil

Prehľad najvýznamnejších publikácií