Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Vladimír Kiš

Lektor

 

e-mail: Vladimir.Kis(at)frcth.uniba.sk

konzultačné hodiny: 

telefónne číslo:

zoznam predmetov: Liturgický spev, Liturgika, Liturgia sviatostí, Hudobná stránka liturgie, Seminár z liturgiky, Pastorálna liturgika, Cvičenia z liturgického spevu

Vedecko-pedagogický profil

Prehľad najvýznamnejších publikácií