Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

ThLic. Štefan Fábry, Th.D.

Odborný asistent

e-mail: stefan.fabry(at)frcth.uniba.sk

konzultačné hodiny: pondelok, 13.30 až 14.30

tel. číslo: +421 908 690 387

zoznam predmetov: Liturgia sviatostí (1), Liturgika (3), Seminár liturgický priestor (2), Sakrálne umenie

 

Aktívne sa venuje popularizácii liturgickej teológie, najmä v katolíckych médiách (Rádio Lumen, Katolícke noviny). Pôsobí ako tajomník Diecéznej liturgickej komisie Žilinskej diecézy. 

Vedecko-pedagogický profil

Prehľad najvýznamnejších publikácií