Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

ICDr. Michal Rajec, PhD.

odborný asistent

 

e-mail: sudnyvikar(at)nrb.sk

konzultačné hodiny: 

telefónne číslo: 

zoznam predmetov: Kánonické právo, Kancelaristika

Vedecko-pedagogický profil

Prehľad najvýznamnejších publikácií