Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

ThLic. Marián Dragúň

odborný asistent

e-mail: Marian.dragun(at)frcth.uniba.sk

konzultačné hodiny: Utorok: 11:30 – 13:00 hod

telefónne číslo: +421 905 329 753

zoznam predmetov:  Pastoračná prax 1 a 2

Vedecko-pedagogický profil

Prehľad najvýznamnejších publikácií