Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Personálne obsadenie

Vedúci katedry

Personálne obsadenie

prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra filozofie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

doc. Ing. arch. Andrej Botek, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra filozofie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Gašpar Fronc

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra filozofie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/327 77 109
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Oľga Gavendová, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra filozofie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/327 77 109
Publikačná činnosť

prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra filozofie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra filozofie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

ThDr. Peter Slepčan, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra filozofie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/327 77 107
Publikačná činnosť

PhDr. Jozef Uram, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra filozofie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
E-mail
Publikačná činnosť

PhDr. Juraj Vittek, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra filozofie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť