Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Personálne obsadenie

Vedúci katedry

prof. Dr. phil. Emília Hrabovec

E-mail: Emilia.Hrabovec (at) frcth.uniba.sk

Členovia katedry

Mgr. Gašpar Fronc
[kontaktné informácie, email: gaspar.fronc (at) uniba.sk]

konzultačné hodiny:
Štvrtok 13:30 - 14:15 alebo po dohode

doc. PhDr. Oľga Gavendová, PhD.
[kontaktné informácie, email: olga.gavendova (at) frcth.uniba.sk]

konzultačné hodiny:
Streda 14:15 - 15:00 alebo po dohode

prof. Dr. phil. Emília Hrabovec
[kontaktné informácie, email: emilia.hrabovec (at) frcth.uniba.sk]

konzultačné hodiny:
Štvrtok 12:45 - 13:30 alebo po dohode

prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.
[kontaktné informácie, email: viliam.judak (at) frcth.uniba.sk]

konzultačné hodiny:
Utorok 11:00 - 12:00 alebo po dohode

ThDr. Peter Slepčan, PhD.
[kontaktné informácie, email: peter.slepcan (at) frcth.uniba.sk]

PhDr. Jozef Uram PhD.
[kontaktné informácie, email: jozef.uram (at) frcth.uniba.sk]

konzultačné hodiny:
Streda 13:30 - 14:00 alebo po dohode