Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Personálne obsadenie

Vedúci katedry

Personálne obsadenie

doc. Ing. arch. Andrej Botek, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra filozofie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

ThDr. Marcel Cíbik, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra filozofie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Gašpar Fronc

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra filozofie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/327 77 109

doc. PhDr. Oľga Gavendová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra filozofie
docent vysokej školy, univerzity
02/327 77 109

prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra filozofie
profesor vysokoškolský, univerzitný
02/327 77 110

prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra filozofie
profesor vysokoškolský, univerzitný
02/327 77 110

prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra filozofie
profesor vysokoškolský, univerzitný

ThDr. Peter Slepčan, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra filozofie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PhDr. Jozef Uram, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra filozofie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PhDr. Juraj Vittek, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra filozofie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Utorok10:40 – 11:25