Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

prof. Dr. phil. Emília Hrabovec

vedúca Katedry kresťanskej filozofie a historických vied

e-mail: Emilia.Hrabovec (at) frcth.uniba.sk

kontaktné informácie UK a evidencia publikácií

ORCID iD: 0000-0002-9601-0486

ResearchGate

AcademiaEdu

Pedagogická činnosť:

Cirkevné dejiny - novovek, Cirkevné dejiny - 20. storočie, Cirkevné dejiny
Seminár z cirkevných dejín, Diplomový seminár, Metodológia vedeckej práce, Nemecký jazyk

Vedecko-pedagogický profil

Prehľad najvýznamnejších publikácií