Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

doc. PhDr. Oľga Gavendová, PhD.

Docent

e-mail: olga.gavendova (at) frcth.uniba.sk

kontaktné informácie UK a evidencia publikácií

ResearchGate

AcademiaEdu

Pedagogická činnosť:

Dejiny starovekej filozofie, Dejiny stredovekej filozofie, Filozofia 19. a 20. storočia, Filozofia náboženstva, Filozofická antropológia, Filozofická etika, Metafyzika, FilozofiaFilozofia poznania, Filozofická teológia, Seminár z filozofie, Základy logiky, Filozofia prírody, Dejiny novovekej filozofie

Vedecko-pedagogický profil

Prehľad najvýznamnejších publikácií