Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Ďalšie projekty

Kapitulská ulica od minulosti po budúcnosť

Katedra kresťanskej filozofie a historických vied v spolupráci s Farnosťou sv. Martina pripravila odborné podujatie i masmediálne informácie venované histórii, duchovnému i kultúrnemu dedičstvu, pamiatkovej obnove a novým perspektívam tejto výnimočnej ulice v srdci hlavného mesta Slovenska.

Kapitulská ulica od minulosti po budúcnosť
Odborná konferencia, ktorá sa konala 25. a 26. mája 2023 na pôde RKCMBF UK.

Webová stránka konferencie: www.kapitulska-ba.sk

Promo video: