Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Personálne obsadenie

Vedúci katedry

prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.

Tel. + 421 2 32 777 122

E-mail: Jozef.Krupa (at) frcth.uniba.sk

Personálne obsadenie

prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/327 77 122
Publikačná činnosť

prof. ThDr. Anton Adam, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
E-mail
Publikačná činnosť

Mgr. Miroslav Hafera

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
lektor vysokej školy, univerzity

doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

ThDr. Pavol Linet, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

ThDr. Ivan Šulík, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Slavomír Trnka

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
lektor vysokej školy, univerzity

ThLic. Ján Viglaš

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

ThDr. Michal Vivoda, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

ThDr. Pavol Zahatlan, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi