Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Personálne obsadenie

Vedúci katedry

prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.

Tel. + 421 2 32 777 122

E-mail: Jozef.Krupa (at) frcth.uniba.sk

Členovia katedry

prof. ThDr. Anton Adam, PhD.

Email: adam1 (at) uniba.sk

doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.

Email: lubomir.hlad@uniba.sk

ThDr. Alexander Knorr, PhD.

Email:

ThDr. Pavol Linet, PhD.

Email: linet1@uniba.sk

ThDr. Ing. Ján Otruba

Email:otruba (at) frcth.uniba.sk

ThDr. Ivan Šulík, PhD.

Email: sulik1@uniba.sk

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.

Email: thurzo@frcth.uniba.sk

Mgr. Slavomír Trnka

Email: trnka21@uniba.sk

ThLic. Ján Viglaš

Email:

doc. ThDr. Michal Vivoda, PhD.

Email:

ThDr. Pavol Zahatlan, PhD.

Email: zahatlan1@uniba.sk

ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.

Email: ziolkovsky1@uniba.sk