Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.

Vedecko - pedagogický profil

Pedagogická činnosť:

Dogmatická teológia

Ekumenizmus

Misiológia

Konzultačné hodiny:

Každý utorok prednáškového obdobia, v ktorý sú prednášky pre poslucháčov denného štúdia, na Katedre systematickej teológie o 15.00 hod.

alebo prostredníctvom e- mailu: Jozef.Krupa(at)fcrth.uniba.sk

ORCID ID: 0000-0002-2276-6010

Prehľad najvýznamnejších publikácií

Najnovšie publikačné výstupy

prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.

Publikácie

ADE

ID: 443854 | The role of epiclesis in transubstantiation / Krupa, Jozef [Autor, 100%]. – DOI 10.18276/cto.2020.37-07
In: Colloquia theologica Ottoniana [textový dokument (print)] . – Szczecin (Poľsko) : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. – ISSN 1731-0555. – ISSN (online) 2353-2998. – Roč. 37 (2021), s. 115-128 [tlačená forma]

Sviatosti uzdravenia a služby spoločenstvu Sviatosť pokánia - Pomazanie chorých - Posvätný stav - Manželstvo Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Vyd. údaje

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2003

Vydanie

2. preprac. vyd.

Rozsah

148 s.

ISBN

80-223-1722-5

Kód afiliácie

UKOKR03

Najnovšie citácie (5)

[o3] 2006 - Judák, Viliam - Sedlák, Peter - Jozef Juraj Strossmayer a Slováci. - In: Josip Juraj Strossmayer . - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2006 ; S. 182

[o3] 2006 - Haľko, Jozef - Pešek, Jan - In: Osobnost v církvi a politice . - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006 ; S. 618

[o4] 2006 - Judák, Viliam - Sedlák, Peter - In: Duchovný pastier, roč. 87, č. 4, 2006 ; s. 179

[o6] 2007 - Bošmanský, Karol - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 6, č. 1-2, 2007 ; s. 130-132

 

 

Matka nášho Pána Katolícka mariológia Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Vyd. údaje

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2004

Vydanie

2. dopl. vyd.

Rozsah

144 s.

ISBN

80-223-1944-9

Kód afiliácie

UKOKR04

Najnovšie citácie (5)

[o6] 2007 - Bošmanský, Karol - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 6, č. 1-2, 2007 ; s. 116-119

[o4] 2010 - Špánik, Ivan - In: Aktuálne témy súčasnej mariológie . - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010 ; S. 32

[o4] 2013 - Špánik, Ivan - In: Mária a Trojica v učení Jána Pavla II. . - Žilina : Inštitút Communio, 2013 ; S. 51, 106, 151

[o4] 2017 - Jančovič, J. - In: Mária - Matka v každej dobe (ed. A. Adam) . - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2017 ; S. 233, 247

[o4] 2018 - Ižold, Anton - In: Mariológia v dielach svätého Ambróza . - Nitra : Anton Ižold, 2018 ; S. 254

 

 

 

Alfa a Omega Katolícka kristológia Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Vyd. údaje

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2005

Vydanie

2. doplnené vyd.

Rozsah

188 s.

ISBN

80-223-2051-X

Kód afiliácie

UKOKR05

Najnovšie citácie (5)

[o5] 2006 - Stohl, Stanislav - In: Teologické texty, roč. 17, č. 1, 2006 ; s. 52

[o6] 2007 - Bošmanský, Karol - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 6, č. 1-2, 2007 ; s. 120-122

[o4] 2013 - Špánik, Ivan - In: Mária a Trojica v učení Jána Pavla II. . - Žilina : Inštitút Communio, 2013 ; S. 124, 125

 

Pôvodca večnej spásy Katolícka soteriológia Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2020

Kategória EPC

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Vyd. údaje

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2020

Vydanie

3. dopl. vyd.

Rozsah

238 s. [14,04 AH]

ISBN

978-80-223-4678-8

Kód afiliácie

UKOKR20

Najnovšie citácie (5)

[o6] 2020 - Adam, Anton - Krupa, Jozef: Pôvodca večnej spásy. Katolícka soteriológia. - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 17, č. 2, 2020 ; s. 135-137

[o6] 2021 - Frankovský, Alojz - Krupa, J. Pôvodca večnej spásy. Katolícka soteriológia. - In: Duchovný pastier, roč. 102, č. 1, 2020 ; s. 47

 

 

 

Pripravený veniec spravodlivosti Katolícka eschatológia Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Vyd. údaje

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2006

Vydanie

2. preprac. vyd.

Rozsah

164 s.

ISBN

80-223-2113-3

Kód afiliácie

UKOKR06

Najnovšie citácie (5)

[o4] 2007 - Vojtko, Stanislav - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 6, č. 1-2, 2007 ; s. 76

[o6] 2007 - Bošmanský, Karol - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 6, č. 1-2, 2007 ; s. 132-134

 

Vieroučný výskum textov paleokresťanskej Tradície Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2015

Kategória EPC

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Vyd. údaje

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2015

Vydanie

1. vyd.

Rozsah

222 s. [13,54 AH]

ISBN

978-80-223-3798-4

Kód afiliácie

UKOKR15

Najnovšie citácie (5)

[o6] 2016 - Slepčan, Peter - In: Duchovný pastier, roč. 97, č. 4, 2016 ; s. 220-221

[o6] 2016 - Pinkas, Matej - In: Duchovný pastier, roč. 97, č. 5, 2016 ; s. 269

[o6] 2016 - Šuráb, Marian - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 13, č. 1, 2016 ; s. 95-96

[o6] 2017 - Ružička, Ivan - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 14, č. 2, 2017 ; s. 134-135

[o4] 2018 - Ižold, Anton - In: Mariológia v dielach svätého Ambróza . - Nitra : Anton Ižold, 2018 ; S. 253

 

 

Katolícka cirkev a ekumenizmus po Druhom vatikánskom koncile Výskum stavu ekumenického dialógu z pohľadu dokumentov magistéria Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2017

Kategória EPC

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Vyd. údaje

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2017

Vydanie

1. vyd.

Rozsah

102 s. [6,98 AH]

ISBN

978-80-223-4064-9

Kód afiliácie

UKOKR17

Najnovšie citácie (5)

[o6] 2017 - Adam, Anton - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 14, č. 2, 2017 ; s. 130-132

[o6] 2018 - Grossmann, Milan - In: Duchovný pastier, roč. 99, č. 4, 2018 ; s. 193

[o5] 2018 - Moricová, Jana - In: Studia Theologica, roč. 20, č. 2, 2018 ; s. 227-230 ; WOS

[o6] 2018 - Šuráb, Marian - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 15, č. 1, 2018 ; s. 143

 

 

Katolícka cirkev a misie ad gentes po Druhom vatikánskom koncile Skúmanie súčasného oficiálneho stanoviska Katolíckej cirkvi k misiám ad gentes Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2017

Kategória EPC

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Vyd. údaje

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2017

Vydanie

1. vyd.

Rozsah

88 s. [5,47 AH]

ISBN

978-80-223-4063-2

Kód afiliácie

UKOKR17

Najnovšie citácie (5)

[o6] 2017 - Šuráb, Marian - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 14, č. 2, 2017 ; s. 136

[o6] 2018 - Grossmann, Milan - In: Duchovný pastier, roč. 99, č. 4, 2018 ; s. 194

[o6] 2018 - Adam, Anton - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 15, č. 1, 2018 ; s. 141-142

[o6] 2018 - Moricová, Jana - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae, roč. 15, č. 1, 2018 ; s. 144-146

 

 

Sviatosti kresťanskej iniciácie Krst - Birmovanie - Eucharistia Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Vyd. údaje

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK , 2003

Vydanie

2. preprac. vyd.

Rozsah

160 s.

ISBN

80-223-1721-7

Kód afiliácie

UKOKR03

Najnovšie citácie (5)

[o3] 2006 - Judák, Viliam - Sedlák, Peter - Jozef Juraj Strossmayer a Slováci. - In: Josip Juraj Strossmayer . - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2006 ; S. 170

[o3] 2006 - Vojtko, Stanislav - In: Biblia w kulturze swiata . - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2006 ; S. 132

[o4] 2006 - Judák, Viliam - Sedlák, Peter - In: Duchovný pastier, roč. 87, č. 2, 2006 ; s. 80

[o6] 2007 - Bošmanský, Karol - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 6, č. 1-2, 2007 ; s. 125-130

[o4] 2011 - Stromček, Ladislav - Kristologicko-eucharistický stred communia v ekleziológii Josepha Ratzingera. - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 8, č. 1, 2011 ; s. 112

 

Katolícka dogmatická teológia Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2014 a 2020

Kategória EPC

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Vyd. údaje

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014 a 2020

Vydanie

2. vyd.

Rozsah

315 s.

ISBN

978-80-223-3403-7

Kód afiliácie

UKOKR14

Najnovšie citácie (5)

[o6] 2014 - Adam, Anton - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 11, č. 1, 2014 ; s. 129-131

[o6] 2014 - Mihalik, Martin - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 11, č. 1, 2014 ; s. 132-133

[o6] 2016 - Pinkas, Matej - In: Duchovný pastier, roč. 97, č. 5, 2016 ; s. 267-269

[o6] 2017 - Moricová, Jana - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 14, č. 1, 2017 ; s. 84-85

[o4] 2018 - Ižold, Anton - In: Mariológia v dielach svätého Ambróza . - Nitra : Anton Ižold, 2018 ; S. 254

 

 Die Beziehung des heiligen Josefs zur Hypostatische Union Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Vyd. údaje

La chronique Josephaine. - Montjoye : Site international de chercheurs josephains pluridisciplinaires, 2007. - S. 1-25

Kód afiliácie

UKOKR07

Registrované v

URL zdrojového dokumentu

 

·         Die immerwährende Jungfräulichkeit Mariens als eines der am meisten angegriffenen Dogmen des katholischen Glaubens des 20. Jahrhunderts Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Vyd. údaje

Mariologisches. - Č. 4 (2006), s. 1-5

Kód afiliácie

UKOKR06

Najnovšie citácie (5)

[o4] 2005 - Argaláš, Dušan - In: Acta Facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 5, č. 1, 2005, ; s. 55

[o4] 2007 - Argaláš, Dušan - In: Veľké je tajomstvo viery . - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2007 ; S. 15

 

Die immerwährende Jungfräulichkeit Mariens als eines der am meisten angegriffenen Dogmen des katholischen Glaubens des 20. Jahrhunderts (Schluss) Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2008

Kategória EPC

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Vyd. údaje

Mariologisches. - Č. 5 (2007), s. 6-8

Kód afiliácie

UKOKR07

 

Przyczyna Smierci Cielesnej Wedlug Konstytucji Gaudium et Spes i Katechizmu Kosciola Katolickiego Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2008

Kategória EPC

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Vyd. údaje

Soter. - Č. 23 (51) (2007), s. 23-42

ISSN

ISSN 1392-74-50

Kód afiliácie

UKOKR07

 

 

Ochrana zvereného pokladu Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

Vyd. údaje

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 1999

Vydanie

1. vyd.

Rozsah

196 s.

ISBN

80-88696-20-8

Kód afiliácie

UKOKR99

Najnovšie citácie (5)

[o4] 2007 - Argaláš, Dušan - In: Čo je dogma? . - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2008 ; S. 55, 90

[o4] 2010 - Stromček, Ladislav - In: Cirkev ako communio - náčrt ekleziológie Josepha Ratzingera . - Žilina : Inštitút Communio, 2010 ; S. 112

[o3] 2006 - Judák, Viliam - Sedlák, Peter - Jozef Juraj Strossmayer a Slováci. - In: Josip Juraj Strossmayer . - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2006 ; S. 177

[o4] 2011 - Stromček, Ladislav - Kristologicko-eucharistický stred communia v ekleziológii Josepha Ratzingera. - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 8, č. 1, 2011 ; s. 121

[o4] 2006 - Chovanec, Marián - In: Pneumatológia . - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2006 ; S. 132

 

Stvoriteľ a Oživovateľ katolícka kreatológia a pneumatológia Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2010

Kategória EPC

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

Vyd. údaje

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2010

Rozsah

434 s.

ISBN

978-80-223-2840-1

Kód afiliácie

UKOKR10

Najnovšie citácie (5)

[o3] 2011 - Vragaš, Štefan - Reflexie o Duchu Svätom ako životnom princípe cirkvi. - In: Pedagogika religii w kontekście edukacyjnym . - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2011 ; S. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

[o4] 2018 - Ižold, Anton - In: Mariológia v dielach svätého Ambróza . - Nitra : Anton Ižold, 2018 ; S. 254

[o3] 2020 - Maturkanič, Patrik - Socjalny sens miłosci w kontekście Ewangelii według świętego Łukasza. - In: Pedagogika katolicka, Nr. 26 (1/2020), 2020 ; s. 28

[o3] 2021 - Maturkanič, Patrik - The Magnitude of human Life in the Horizon of Socio-Transcendental understanding. - In: Spiritual and social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism . - Morrisville : Lulu Publishing Company, 2021 ; S. 196

[o3] 2021 - Maturkanič, Patrik - In: Pastoral practice in the light of the 21st century . - Morrisville : Lulu Publishing Company, 2021 ; S. 72

 

 

 

Presnejšie formulovanie katolíckej doktríny Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2020

Kategória EPC

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

Vyd. údaje

Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK , 2020

Vydanie

1. vyd.

Rozsah

47 s. [3,37 AH] [print]

ISBN

978-80-88696-79-7

Kód afiliácie

UKOKR20

Najnovšie citácie (5)

[o3] 2021 - Maturkanič, Patrik - The Magnitude of human Life in the Horizon of Socio-Transcendental understanding. - In: Spiritual and social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism . - Morrisville : Lulu Publishing Company, 2021 ; S. 196

[o3] 2021 - Maturkanič, Patrik - In: Pastoral practice in the light of the 21st century . - Morrisville : Lulu Publishing Company, 2021 ; S. 43

[o6] 2021 - Pavlík, Tomáš - In: Duchovný pastier, roč. 102, č. 7, 2021 ; s. 354

 

Držať sa svojho vyznania úvod do katolíckej teológie Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2010

Kategória EPC

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

Vyd. údaje

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2010

Rozsah

226 s.

ISBN

978-80-223-2718-3

Kód afiliácie

UKOKR10

Najnovšie citácie (5)

[o6] 2010 - Vragaš, Štefan - Krupa, J. Držať sa svojho vyznania: Úvod do katolíckej teológie. - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 7, č. 1, 2010 ; s. 125

[o6] 2010 - Bošmanský, Karol - Krupa, J. Držať sa svojho vyznania: Úvod do katolíckej teológie. - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 7, č. 1, 2010 ; s. 126

[o6] 2016 - Pinkas, Matej - In: Duchovný pastier, roč. 97, č. 5, 2016 ; s. 267

[o4] 2018 - Ižold, Anton - In: Mariológia v dielach svätého Ambróza . - Nitra : Anton Ižold, 2018 ; S. 254

 

Zabobon jako namiastka prawdziwej religii Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2010

Kategória EPC

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Vyd. údaje

Między wiarą a zabobonem. - Szczecin : Wydawnictwo naukowe uniwersytetu szczecińskiego, 2010. - ISBN 978-83-7241-766-4. - S. 137-151

Edícia

Studia i rozprawy 24

Kód afiliácie

UKOKR10

 

Dios Padre como fuente y origen de toda la divinidad El Dios y Padre de Nuestro Seňor Jesucristo, Pamplona, 21.- 23.4.1999 Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Vyd. údaje

El Dios y Padre de Nuestro Seňor Jesucristo. Col."Simposios Intern. de Teologia", 20. - Pamplona : Universidad de Navarra, 2000. - ISBN 84-8081-004-1. - S. 109-120

Kód afiliácie

UKOKR00

Najnovšie citácie (5)

[o6] 1999 - Burggraf, J.: - In: Perspektívy nádeje . - Bratislava: RKCMBF UK ; 1, -, 1999, 53-54

[o6] 1999 - Reinhardt, E.: - In: Perspektívy nádeje . - Bratislava: RKCMBF UK ; 1, -, 1999, 54-56

[o4] 2005 - Buchtinec, Peter - In: Duch Svätý - Pán a Oživovateľ. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2005 ; S. 43

 

The natural recognition of God in the post-modern period Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Vyd. údaje

University and Its Students. - Praha : Galén, 1998. - ISBN 80-902501-7-3. - S. 39-43

Kód afiliácie

UKOKR98

 

Perspectivas ecuménicas actuales para la solución de la cuestion del "Filioque" Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Súbežný názov

Súčasné ekumenické perspektívy riešenia otázky Filioque

Vyd. údaje

El Espíritu Santo y la Iglesia. - Pamplona : Universidad de Navarra, 1999. - ISBN 84-8081-003-3. - S. 241-249

Kód afiliácie

UKOKR98

Najnovšie citácie (5)

[o6] 1998 - Dobrzyňski, Andrzej - In: Studia dogmatica II. Bratislava : RKCMBF UK, 1998 ; S. 62-63

[o4] 1998 - Reinhardt, E. - In: Duchovný pastier, roč. 79, č. 7, 1998 ; s. 337

[o6] 1998 - Reinhardt, E.: - In: Studia dogmatica II . - Bratislava: RKCMBF UK ; 1, -, 1998, 59-61

[o4] 2005 - Buchtinec, Peter - In: Duch Svätý - Pán a Oživovateľ. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2005 ; S. 43, 45, 172

[o2] 2021 - Botek, Andrej - Metod, arcibiskup "cirkvi moravskej" a (veľko)moravský katedrálny chrám. - In: Slavica Slovac, roč. 56, č. 2, 2021 ; s. 193

 

Der heilige Josef als der Vorbild des lebendigen Glaubens an Gott Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Vyd. údaje

Die Bedeutung des hl. Josef in der Heilgeschichte Kevelaer : Internationalen Mariologischen Arbeitskreis, 2006. - ISBN 3-928929-94-1. - S. 1025-1041

Kód afiliácie

UKOKR06

Registrované v

URL zdrojového dokumentu

Najnovšie citácie (5)

[o4] 2006 - Vojtko, Stanislav - In: Rodina v súčasnom svete. Trnava : Dobrá kniha, 2006 ; S. 114

 

 

Die Mariologie bei den unierten Katholiken von den östlichen Riten Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Vyd. údaje

Sedes Sapientiae-Mariologisches Jahrbuch, Jg. 10. - Kevelaer : Internationaler Mariologischer Arbeitskreis, 2007. - ISBN 978-3-939684-07-7. - S. 9-44

Kód afiliácie

UKOKR07

 

 

Transmisión de la fe y fidelidad al evangelio Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2008

Kategória EPC

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Vyd. údaje

La transmisión de la fe en la sociedad contemporánea. - Pamplona : Universidad de Navara, 2008. - ISBN 978-84-313-2565-7. - S. 153-161

Kód afiliácie

UKOKR08

 

Rechtgläubigkeit als Kriterium der Authentizität marianischer Erscheinungen Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Vyd. údaje

Mariologisches Jahrbuch : Sedes Sapientiae 3. - Kisslegg : Fe-Medienverlag, 1999. - ISBN 3-928929-23-4. - S. 58-69

Kód afiliácie

UKOKR99

Najnovšie citácie (5)

[o4] 2006 - Stanček, Ľ. - Šuráb, M. - In: Rétorika dnes. Ružomberok : Rektorát Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2006 ; S. 207

[o4] 2008 - Argaláš, Dušan - In: Duchovný pastier, roč. 89, č. 3, 2008 ; s. 122

[o3] 2012 - Stöhr, Johannes - Foley, David Antony: Medjugorje verstehen. - In: Mariologisches Jahrbuch : Sedes Sapientiae, roč. 16, č. 2, 2012 ; s. 161

[o4] 2012 - Spuchľák, Ľudovít - In: Explikácia titulu "Coredemptrix" . - Námestovo : Kubík, 2012 ; S. 55, 77

 

Pokusy o nové formulovanie základnej kristologickej dogmy Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - Roč. 80, č. 5, (1999), s. 216-223

ISSN

ISSN 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR99

Najnovšie citácie (5)

[o4] 2002 - Hudaček, Milan - In: Duchovný pastier, roč. 83, č. 4, 2002 ; s. 172

[o4] 2005 - Buchtinec, Peter - In: Duch Svätý - Pán a Oživovateľ. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2005 ; S. 137

[o4] 2009 - Jurko, Jozef - In: Prienik koncilových dokumentov, zámerov, myšlienok cez Duchovný pastier na Slovensko a Košickú arcidiecézu III. (1962-2008) . - Košice : Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2009 ; S. 84

[o4] 2017 - Adam, Anton - Vierouka Katolíckej cirvki na stránkach Duchovného pastiera. - In: Duchovný pastier, roč. 98, č. 8, 9, 10, 2017 ; s. 472

 

Rozsah Kristovho ľudského poznania v súčasnej biblicko - teologickej diskusii Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 1, č. 1 (2001), s. 71-86

ISSN

ISSN 1335-8081

Kód afiliácie

UKOKR01

Najnovšie citácie (5)

[o4] 2002 - Rindoš, J. - In: Viera a život,roč. 12, č. 1, 2002 ; s. 60-69

 

 

Konkrétne prejavy opozície voči Magistériu ako inštitúcii v dnešnej dobe Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 1, č. 4 (2001), s. 378-396

ISSN

ISSN 1335-8081

Kód afiliácie

UKOKR01

 

 

Správny vzťah medzi biblickou exegézou a dogmatickou teológiou Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 2, č. 1 (2002), s. 89-101

ISSN

ISSN 1335-8081

Kód afiliácie

UKOKR02

Najnovšie citácie (5)

[o4] 2005 - Vojtko, Stanislav - In: Acta Facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 5, č. 1, 2005 ; s. 22

 

Teológia ako služba zjavenej pravde Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 2, č. 2 (2002), s. 120-133

ISSN

ISSN 1335-8081

Kód afiliácie

UKOKR02

Najnovšie citácie (5)

[o4] 2018 - Ižold, Anton - In: Mariológia v dielach svätého Ambróza . - Nitra : Anton Ižold, 2018 ; S. 253

 

Jednota Božieho účinkovania navonok podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 2, č. 3 (2002), s. 220-239

ISSN

ISSN 1335-8081

Kód afiliácie

UKOKR02

Najnovšie citácie (5)

[o4] 2005 - Buchtinec, Peter - In: Duch Svätý - Pán a Oživovateľ . - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2005 ; S. 49, 88, 139, 141, 172

[o4] 2005 - Buchtinec, Peter - Pôsobenie Ducha Svätého v živote a účinkovaní Ježiša Krista v encyklikách Jána Pavla II. - In: Duchovný pastier, roč. 86, č. 8, 2005 ; s. 499, 500

[o4] 2011 - Buchtinec, Peter - Communio v Bohu – prameň, vzor a cieľ každého cirkevného spoločenstva. - In: Duchovný pastier, roč. 92, č. 8, 2011 ; s. 493

 

Tradícia ako cesta poznania Božieho zjavenia Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 2, č. 4 (2002), s. 353-368

ISSN

ISSN 1335-8081

Kód afiliácie

UKOKR02

Najnovšie citácie (5)

[o4] 2003 - Argaláš, Dušan - In: Ježiš Kristus, stredobod vesmíru a dejín. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2003 ; S. 25

 

Teologické omyly dneška o základoch katolíckej teológie Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 3, č. 1 (2003), s. 34-53

ISSN

ISSN 1335-8081

Kód afiliácie

UKOKR03

 

Nesprávna forma úcty anjelov v združení Opus Angelorum Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 3, č. 3 (2003), s. 267-273

ISSN

ISSN 1335-8081

Kód afiliácie

UKOKR03

Najnovšie citácie (5)

[o4] 2004 - Judák, Viliam - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 4, č. 4, 2004 ; s. 301

 

 

Súčasné snahy o nový spôsob rozprávania o Bohu Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 3, č. 4 (2003), s. 349-360

ISSN

ISSN 1335-8081

Kód afiliácie

UKOKR03

 

Záväzný obsah katolíckej viery podľa najnovších dokumentov Magistéria Cirkvi Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - Trnava : Spolok sv. Vojtecha. - Roč. 81, č. 6, (2000), s. 263-269

ISSN

ISSN 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR00

Najnovšie citácie (5)

[o4] 2009 - Jurko, Jozef - In: Prienik koncilových dokumentov, zámerov, myšlienok cez Duchovný pastier na Slovensko a Košickú arcidiecézu III. (1962-2008) . - Košice : Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2009 ; S. 87

 

 

Pseudoreligiozita forma túžby po Bohu Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Viera a život. - Roč. 6, č. 3 (1996), s. 276-281

ISSN

ISSN 1335-6771

Kód afiliácie

UKOKR96

 

 

Staroveké egyptské náboženstvo a katolícka eschatológia Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - Roč. 58, č. 5 (1997), s. 194-199

ISSN

ISSN 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR97

 

 

Laický apoštolát v dejinách Cirkvi Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - Roč. 58, č. 7 (1997), s. 318-322

ISSN

ISSN 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR97

Najnovšie citácie (5)

[o4] 2009 - Jurko, Jozef - In: Prienik koncilových dokumentov, zámerov, myšlienok cez Duchovný pastier na Slovensko a Košickú arcidiecézu III. (1962-2008) . - Košice : Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2009 ; S. 81

 

Tisícročné kráľovstvo Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - 78 (1997) 9 387-390

ISSN

ISSN 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR97

 

 

Charakteristika všeobecného kňazstva Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - Roč. 79, č. 1 (1998), s. 26-30

ISSN

ISSN 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR98

Najnovšie citácie (5)

[o4] 2009 - Jurko, Jozef - In: Prienik koncilových dokumentov, zámerov, myšlienok cez Duchovný pastier na Slovensko a Košickú arcidiecézu III. (1962-2008) . - Košice : Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2009 ; S. 82

 

Soteriologický aspekt choroby Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - Roč. 79, č. 2 (1998), s. 54-59

ISSN

ISSN 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR98

Najnovšie citácie (5)

[o4] 2009 - Jurko, Jozef - In: Prienik koncilových dokumentov, zámerov, myšlienok cez Duchovný pastier na Slovensko a Košickú arcidiecézu III. (1962-2008) . - Košice : Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2009 ; S. 82

 

Zápas o pravovernosť pneumatológie na území Turecka Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - Roč. 79, č. 9 (1998), s. 389-398

ISSN

ISSN 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR98

Najnovšie citácie (5)

[o4] 2005 - Buchtinec, Peter - In: Duch Svätý - Pán a Oživovateľ. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2005 ; S. 40, 172

 

Biblický a filozofický spôsob vyjadrovania sa o Bohu Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - Roč. 80, č. 2 (1999), s. 57-62

ISSN

ISSN 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR99

 

Boh ako centrum v starovekom gréckom náboženstve Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 4, č. 1 (2004), s. 17-23

ISSN

ISSN 1335-8081

Kód afiliácie

UKOKR04

 

 

Viera ako konštitutívny prvok náboženstva Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 4, č. 3 (2004), s. 196-214

ISSN

ISSN 1335-8081

Kód afiliácie

UKOKR04

 

Strata zmyslu ľudskej existencie ako jeden z dôsledkov ateizmu Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 4, č. 4 (2004), s. 367-381

ISSN

ISSN 1335-8081

Kód afiliácie

UKOKR04

 

Cirkevný úrad ako jedna z chariziem Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 5, č. 2 (2005), s. 209-232

ISSN

ISSN 1335-8081

Kód afiliácie

UKOKR05

 

Mariológia u zjednotených katolíkov východných rítov Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 5, č. 4 (2005), s. 354-381

ISSN

ISSN 1335-8081

Kód afiliácie

UKOKR05

Najnovšie citácie (5)

[o4] 2006 - Slodička, Andrej - In: Duchovný pastier, roč. 87, č. 10, 2006 ; s. 451

[o4] 2018 - Ižold, Anton - In: Mariológia v dielach svätého Ambróza . - Nitra : Anton Ižold, 2018 ; S. 253

 

Vzťah diecézneho biskupa a kňaza z dogmatického hľadiska 2 Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2009

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - Roč. 90, č. 2 (2009), s. 84-95

ISSN

ISSN 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR09

Najnovšie citácie (5)

[o4] 2010 - Mášik, Peter - Krupa, J. Vzťah diecézneho biskupa a kňaza z dogmatického hľadiska. - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 7, č. 1, 2010 ; s. 127

[o6] 2010 - Mášik, Peter - Krupa, J. Vzťah diecézneho biskupa a kňaza z dogmatického hľadiska. - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 7, č. 1, 2010 ; s. 127-128

 

Vzťah diecézneho biskupa a kňaza z dogmatického hľadiska 1 Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2009

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - Roč. 90, č. 1 (2009), s. 39-44

ISSN

ISSN 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR09

Najnovšie citácie (5)

[o4] 2010 - Mášik, Peter - Krupa, J. Vzťah diecézneho biskupa a kňaza z dogmatického hľadiska. - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 7, č. 1, 2010 ; s. 127

[o6] 2010 - Mášik, Peter - Krupa, J. Vzťah diecézneho biskupa a kňaza z dogmatického hľadiska. - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 7, č. 1, 2010 ; s. 127-128

 

Učenie kristologickej notifikácie Kongregácie pre učenie viery z roku 2006 (1. časť) Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2010

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - Roč. 91, č. 5 (2010), s. 209 - 217

ISSN

ISSN 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR10

 

Učenie kristologickej notifikácie Kongregácie pre učenie viery z roku 2006 (2. časť) Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2010

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - Roč. 91, č. 5 (2010), s. 274 - 282

ISSN

ISSN 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR10

 

Náuka kristologického oznámenia Kongregácie pre učenie viery z roku 2004 Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2011

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - Roč. 92, č. 3 (2011), s. 113-123

ISSN

ISSN 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR11

 

 

Sviatosť pokánia vo svetle najnovších vieroučných dokumentovKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2011

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - Roč. 92, č. 6 (2011), s. 393-401

ISSN

ISSN 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR11

Najnovšie citácie (5)

[o4] 2017 - Adam, A. - Vierouka Katolíckej cirvki na stránkach Duchovného pastiera. - In: Duchovný pastier, roč. 98, č. 8, 9, 10, 2017 ; s. 490

 

 

Učenie cirkevných otcov o Eucharistii Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2011

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - Roč. 92, č. 7 (2011), s. 422-430

ISSN

ISSN 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR11

Najnovšie citácie (5)

[o4] 2017 - Adam, A. - Vierouka Katolíckej cirvki na stránkach Duchovného pastiera. - In: Duchovný pastier, roč. 98, č. 8, 9, 10, 2017 ; s. 488

 

Trvalá existencia pekla a Božie milosrdenstvo Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2012

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - Roč. 93, č. 4 (2012), s. 229-237

ISSN

ISSN 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR12

Najnovšie citácie (5)

[o4] 2017 - Adam, A. - Vierouka Katolíckej cirvki na stránkach Duchovného pastiera. - In: Duchovný pastier, roč. 98, č. 8, 9, 10, 2017 ; s. 516

 

Prijímateľ sviatosti pomazania chorých podľa najnovších dokumentov Magistéria Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2012

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 9, č. 1 (2012), s. 41-54

ISSN

ISSN 1335-8081

Kód afiliácie

UKOKR12

Najnovšie citácie (5)

[o6] 2012 - Mášik, Peter - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 9, č. 1, 2012 ; s. 99

 

Hodnotenie panenstva, manželstva a sexuality podľa Familiaris consortio Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2012

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 9, č. 1 (2012), s. 71-83

ISSN

ISSN 1335-8081

Kód afiliácie

UKOKR12

Najnovšie citácie (5)

[o6] 2012 - Mášik, Peter - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 9, č. 1, 2012 ; s. 100

[o4] 2018 - Ižold, Anton - In: Mariológia v dielach svätého Ambróza . - Nitra : Anton Ižold, 2018 ; S. 253

 

Možnosti kooperácie medzi teológiou a exaktnými vedami Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2012

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 9, č. 1 (2012), s. 84-96

ISSN

ISSN 1335-8081

Kód afiliácie

UKOKR12

Najnovšie citácie (5)

[o6] 2012 - Adam, Anton - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 9, č. 1, 2012 ; s. 100-101

 

Relevantné vieroučné a pastorálne témy o sviatosti krstu a birmovania Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2014

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 11, č. 1 (2014), s. 47-74

ISSN

ISSN 1335-8081

Kód afiliácie

UKOKR14

Najnovšie citácie (5)

[o6] 2014 - Adam, Anton - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 11, č. 2, 2014 ; s. 64

 Výskum akceptovania téz Reinharda Messnera Magistériom Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2013

Kategória EPC

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Vyd. údaje

Viera v živote kresťana a Cirkvi. - ISBN 978-80-88696-68-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 126-154 (2,4 AH)

Kód afiliácie

UKOKR13

Najnovšie citácie (5)

[o6] 2014 - Adam, Anton - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 11, č. 1, 2014 ; s. 134

 

 

Mariánska úcta vo farnosti Peekskill v USA. Výsledky výskumného pobytu Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2014

Kategória EPC

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Vyd. údaje

Úcta Sedembolestnej Patrónky Slovenska v súčasnosti. - Ružomberok: Verbum, 2014. - ISBN 978-80-561-0191-9. - S. 135–157

Kód afiliácie

UKOKR14

 

Akceptovanie predstaviteľov Tradície pri interpretácii Biblie v dielach Martina Luthera a Jána Kalvína Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2015

Kategória EPC

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Vyd. údaje

Sväté písmo ako duša teológie. - ISBN 978-80-7141-958-7. - Trnava : Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2015. - S. 123-142

Kód afiliácie

UKOKR15

 

Mariánske zjavenia v kontexte súčasnej katolíckej náuky a praxe Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2017

Kategória EPC

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Súbežný názov

Marian Revelations in the context of the current Catholic Doctrine and Practice

Vyd. údaje

Mária - Matka v každej dobe. - ISBN 978-80-88937-78-4. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2017. - S. 10-32

Kód afiliácie

UKOKR17

 

Čnosť viery v dielach predstaviteľov Tradície Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2018

Kategória EPC

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Vyd. údaje

Teologálne čnosti z interdisciplinárneho pohľadu : zborník príspevkov z interdisciplinárnej medzinárodnej konferencie. - : 1. vyd. ISBN 978-80-8191-154-5. - Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2018. - S. 153-167

Kód afiliácie

UKOKR18

 

AFD:      ID: 424551 | Kvalitnejšie slávenie Eucharistie / Krupa, Jozef [Autor, 100%] ; Liturgia, spoločenstvo, svedectvo a služba našej Cirkvi [12.11.2020, Bratislava, Slovensko]
In: Tvar a tvár našej Cirkvi [textový dokument (print)] : Ekleziologické štúdie, články a perspektívy / Jančovič, Jozef [Zostavovateľ, editor] ; Moricová, Jana [Recenzent] ; Lojan, Radoslav [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-88696-81-0, s. 147-168 [tlačená forma]

 

Problematické tézy o Eucharistii Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Vyd. údaje

Eucharistia. - Košice : Univerzita Komenského - Teologický inštitút v Košiciach, 2000. - S. 19-30

Kód afiliácie

UKOKR00

 

Duch Svätý - Učiteľ radostnej zvesti Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Vyd. údaje

Boh - Duch Svätý. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 1997. - ISBN 80-88741-21-1. - S. 12-26

Kód afiliácie

UKOKR97

Najnovšie citácie (5)

[o4] 1998 - Chovanec, M. - In: Duchovný pastier, roč. 79, č. 3, 1998 ; s. 112, 113

[o4] 2005 - Buchtinec, Peter - In: Duch Svätý - Pán a Oživovateľ. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2005 ; S. 164, 172

 

 

Misie - odpoveď na náboženské založenie človeka Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Vyd. údaje

Nová evanjelizácia, 6. - Bratislava : Dobrá kniha, 1997. - ISBN 80-7141-162-0. - S. 104-115

Kód afiliácie

UKOKR97

 

 

Realizácia Božieho stvoriteľského plánu spravodlivým rozdeľovaním pozemských dobier Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Vyd. údaje

Nová evanjelizácia, 7. - Trnava : Dobrá kniha, 1998. - ISBN 80-7141-199-X. - S. 150-156

Kód afiliácie

UKOKR98

 

Služba ako podstatný prvok kňazského poslania Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Vyd. údaje

Nová evanjelizácia, 8. - Trnava : Dobrá kniha, 1999. - ISBN 80-7141-271-6. - S. 112-118

Kód afiliácie

UKOKR99

 

 

Príčina telesnej smrti podľa konštitúcie Gaudium et spes a Katechizmu Katolíckej cirkvi Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Vyd. údaje

Perspektívy nádeje. - Bratislava : RKCMBF UK, 1999. - ISBN 80-88696-19-4. - S. 6-20

Kód afiliácie

UKOKR99

Najnovšie citácie (5)

[o4] 2003 - Argaláš, Dušan - In: Ježiš Kristus, stredobod vesmíru a dejín. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2003 ; S. 63

[o4] 2018 - Ižold, Anton - In: Mariológia v dielach svätého Ambróza . - Nitra : Anton Ižold, 2018 ; S. 254

 

 

Prvá božská osoba - Otec milosrdenstva Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Vyd. údaje

Boh - Trojica - Stvorenie. - Spišská Kapitula : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1999. - ISBN 80-7142-076-X. - S. 4-14

Kód afiliácie

UKOKR99

Najnovšie citácie (5)

[o4] 2013 - Špánik, Ivan - In: Mária a Trojica v učení Jána Pavla II. . - Žilina : Inštitút Communio, 2013 ; S. 39

 

Reakcie Magistéria na tézy T. Cajetana a B. Häringa v teológii stvorenia Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Vyd. údaje

Rozličné aspekty teológie stvorenia. - Banská Bystrica - Badín : Teologický inštitút sv. Františka Xaverského, 2002. - ISBN 80-88937-09-4. - S. 70-76

Kód afiliácie

UKOKR02

Najnovšie citácie (5)

[o6] 2002 - Adam, Anton - In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 2, č. 3, 2002 ; s. 298, 299

 

·         Niektoré témy súčasnej kristológie podľa kardinála Ratzingera Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Vyd. údaje

Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 3, č. 2 (2003), s. 131-151

ISSN

ISSN 1335-8081

Kód afiliácie

UKOKR03

Najnovšie citácie (5)

[o4] 2009 - Chovanec, Marián - In: Kristológia 1. . - Nitra : Gorazd - Kňazský seminár sv. Gorazda, 2009 ; S. 90

[o4] 2010 - Chovanec, Marián - In: Kristológia 2. . - Nitra : Gorazd - Kňazský seminár sv. Gorazda, 2010 ; S. 124

Prehodnotenie téz teológa Antonia Rosminiho ako príklad dynamického charakteru teologického bádania Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Kategória EPC

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Vyd. údaje

Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 5, č. 1 (2005), s. 58-74

ISSN

ISSN 1335-8081

Kód afiliácie

UKOKR05

 

 

Formovanie poslucháčov katolíckej teológie a kňazov k recepcii Petrovho primátu v katolíckom učení Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2009

Kategória EPC

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Vyd. údaje

Primát Petrovho nástupcu v tajomstve Cirkvi. - Bratislava : Lúč, 2008. - ISBN 978-80-7114-712-1. - S. 61-94

Kód afiliácie

UKOKR08

 

Stupeň teologickej istoty viery v existenciu anjelov strážcov Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2009

Kategória EPC

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Vyd. údaje

Angelológia a jej súčasné interpretácie. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2009. - ISBN 978-80-88937-38-8. - S. 19-27

Kód afiliácie

UKOKR09

 

Trvalé panenstvo a mariánska úcta u reformátorov a súčasných evanjelikov na Slovensku Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2010

Kategória EPC

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Vyd. údaje

Aktuálne témy súčasnej mariológie. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-613-8. - S. 141-150

Kód afiliácie

UKOKR10

 

 

Triadológia predstaviteľov Tradície Jozef KrupaKrupa, Jozef 1963- UKORKDT

Vykazovacie obdobie CREPČ

2016

Kategória EPC

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Vyd. údaje

Aký je Boh Starého a Nového zákona?. - ISBN 978-80-7165-994-5. - Prešov : Michal Vaško - Vydavateľstvo, 2016. - S. 170-195

Kód afiliácie

UKOKR16