Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikácie

Zoznam publikácií

Zoznam publikácií pracovníkov katedry, ktorý je automaticky preberaný z univerzitnej databázy publikačnej činnosti, sa nachádza na stránke Personálne obsadenie.

 

prof. ThDr. Anton Adam, PhD.

ORCID: 0000-0001-7996-8361

Publikácie

 

doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.

ORCID ID: 0000-0003-1690-0057

WOS Researcher ID: ABB-6751-2021 

SCOPUS Author ID: 57247264500

člen redakčnej rady časopisu Verba Theologica (Scopus);

Publikácie

 

prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.

ORCID ID: 0000-0002-2276-6010

Publikácie

 

doc. ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.

ORCID ID: 0000-0003-1134-7707

academia.edu: https://uniba.academia.edu/Vladim%C3%ADrThurzo

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Vladimir-Thurzo-2

Publikácie

 

doc. ThDr. Michal Vivoda, PhD.

ORCID ID: 0000-0003-2372-0417

Publikácie

Publikácie v predaji na fakulte

Publikácie, ktoré sú v predaji priamo vo fakultnej knižnici, je možné nájsť na stránke Fakultná knižnica.