Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

E-knihy RKCMBF

E-knihy RKCMBF

 

Dobrá zvesť o Mesiášovi : Úvod do synoptických Evanjelií podľa Marka a Matúša

  autor Blažej Štrba, vyd. v r. 2016

 

Lukáš a Skutky apoštolov : Úvod do štúdia Lukášovho diela a vybraných statí

  autor Blažej Štrba, vyd. v r. 2015

 

Patristická exegéza

  autor Horka, Róbert, vyd. v r. 2016

 

Perspektívy mariológie v postmoderne a čase novej evanjelizácie

  autor Hlad, Ľubomír, vyd. v r. 2023

 

Presnejšie formulovanie katolíckej doktríny

  autor Krupa, Jozef, vyd. v r. 2020

 

Spisy Corpus Paulinum. Vybrané témy a texty

    autor Pavol Farkaš, vyd. v r. 2019

 

Starokresťanská latinská poézia

   autor Róbert Horka, vyd. v r. 2020

 

Symbolika čísiel a farieb v Zjavení apoštola Jána

  autor Farkaš Pavol, vyd. v r. 2003

 

Textologické a teologické aspekty pašií v Evanjeliu podľa Jána : S komentárom Aurélia Augustína

  autori Farkaš, Pavol - Horka, Róbert, vyd. v r. 2017

 

Umelá inteligencia - dobrý sluha a zlý pán?

   autor Peter Šantavý, vyd. v r. 2022

 

Uvedenie do morálnej teológie

   autor Michal Vivoda, vyd. v r. 2021

 

Všeobecný úvod do Svätého písma

  autor Blažej Štrba, vyd. v r. 2014

 

Vybrané perikopy z Evanjelia podľa Jána

  autor Farkaš Pavol, vyd. v r. 2003

 

Základy katechetiky

  autor Reimer, Tibor, vyd. v r. 2020