Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Audio knihy RKCMBF

Audio knihy

Sv. Augustín: Komentár k Jánovmu evanjeliu, 1. výklad [mp3]

Z latinského originálu do slovenčiny preložil: © Róbert Horka, 2022.
Zvukový záznam zhotovil a nahovoril: © Peter Weinciller, 2023.

Sv. Augustín: Komentár k Jánovmu evanjeliu, 2. výklad [mp3]

Z latinského originálu do slovenčiny preložil: © Róbert Horka, 2022.
Zvukový záznam zhotovil a nahovoril: © Peter Weinciller, 2023.

Sv. Augustín: Komentár k Jánovmu evanjeliu, 3. výklad [mp3]

Z latinského originálu do slovenčiny preložil: © Róbert Horka, 2022.
Zvukový záznam zhotovil a nahovoril: © Peter Weinciller, 2023.

Sv. Augustín: Komentár k Prvému Jánovmu listu, 1. homília [mp3]

Z latinského originálu do slovenčiny preložila a redakčne upravila: © Marcela Andoková, 2022.
Zvukový záznam zhotovil a nahovoril: © Peter Weinciller, 2023.