Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta v médiách

Mediálne výstupy, rozhovory, odborné diskusie a vyjadrenia odborníkov a odborníčok z rôznych pracovísk našej fakulty pre médiá k aktuálnym témam, spoločenským otázkam a výsledkom svojho výskumu.

Informácie o mediálnych výstupoch je možné posielať administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Prehľad mediálnych výstupov

Relácia Prečo, Otče?22. 06. 2020

Dr. Vladimír Thurzo bol pravidelným protagonistom úspešnej relácie "Prečo, Otče?" z produkcie TV Lux.

Relácia A teraz čo?03. 02. 2020

Prof. Jozef Haľko, doc. Tibor Reimer, Dr. Vladimír Thurzo a Dr. Juraj Vittek sú pravidelnými protagonistami úspešnej relácie "A teraz čo?" z produkcie TV Lux.

V Samárii pri studni: návrat ku skutočnej tradícii04. 12. 2017

Dr. Róbert Horka bol hosťom tématickej relácie V Samárii pri studni v TV Lux.

V Samárii pri studni: ideologizácia dejín13. 02. 2017

Prof. Emília Hrabovec (RKCMBF) a prof. Martin Homza (FiF) hosťami tématickej relácie V Samárii pri studni v TV Lux.

V Samárii pri studni: biblické a liturgické jazyky05. 12. 2016

Dr. Róbert Horka a Dr. Jozef Jančovič hosťami tématickej relácie V Samárii pri studni v TV Lux.

Dr. Blažej Štrba prednáša v rámci Večernej univerzity01. 10. 2016

Cyklus biblických prednášok Dr. Blažeja Štrbu v rámci Večernej univerzity TV Lux.

V Samárii pri studni: nevyšlo nám to06. 06. 2016

Dr. Tibor Hajdu hosťom relácie TV Lux V Samárii pri studni odpovedá na otázky ohľadom rozpadu sviatostného manželstva i rozdieloch medzi nulitou, rozlukou a...

V Samárii pri studni: základná zmluva medzi SR a Sv. Stolcom02. 03. 2015

Dr. Tibor Hajdu hosťom tématickej relácie V Samárii pri studni v TV Lux.

V Samárii pri studni: Andrej Hlinka - fakty a mýty22. 09. 2014

Prof. Emília Hrabovec (RKCMBF) a prof. Róbert Letz (PdF) hosťami tématickej relácie V Samárii pri studni v TV Lux.

U Nikodéma: Boží obor z Tarzu; aký vlastne bol sv. Pavol?08. 09. 2008

Dr. Jozef Jančovič hosťom tématickej relácie TV Lux venovanej sv. Pavlovi.