Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta v médiách

Mediálne výstupy, rozhovory, odborné diskusie a vyjadrenia odborníkov a odborníčok z rôznych pracovísk našej fakulty pre médiá k aktuálnym témam, spoločenským otázkam a výsledkom svojho výskumu.

Informácie o mediálnych výstupoch je možné posielať administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Prehľad mediálnych výstupov

Rozhovor o umelej inteligencii v Rádiu Lumen03. 07. 2023

Dr. Peter Šantavý bol 3. júla 2023 v Rádiu Lumen hosťom kontaktnej relácie Zaostrené. Témou relácie bola umelá inteligencia ako dobrý sluha a zlý pán.

PASCAL: bohabojný génius a rebel16. 06. 2023

Mgr. Gašpar Fronc bol hosťom ekumenickej diskusie o konverziách a odkaze Blaisa Pascala v rámci Bratislavských Hanusových dní.

Jeden na jedného: spovedné tajomstvo14. 06. 2023

Dr. Tibor Hajdu hosťom relácie TV Lux Jeden na jedného objasňuje tému spovedného tajomstva v kontexte aktuálnych politických snáh a spoločenských reálií.

Vatikánske archívy odkryli nové poznatky o pontifikáte Pia...20. 05. 2023

Rozhovor pre Vatikánsky rozhlas na margo prednášky Tretia pápežská misia v Nemecku (1945-1950) prof. Emílie Hrabovec v École Française de Rome.

Kým sa zo mňa stane kňaz05. 03. 2023

Dekan fakulty doc. Jozef Jančovič v relácii TV Lux U Nikodéma (27.2.2023) vysvetľoval vzťah medzi teologickou fakultou a seminárom, vzdelávaním a formáciou,...

U Nikodéma: Michal Buzalka vtedy a dnes21. 11. 2022

Dr. Peter Slepčan (RKCMBF) a prof. Róbert Letz (PdF) hosťami tématickej relácie TV Lux venovanej osobnosti biskupa a mučeníka Michala Buzalku.

vKontexte: veda a viera trochu inak16. 06. 2022

Mgr. Gašpar Fronc sa v tématickej relácii TV Lux vKontexte zamýšľa, čo je cestou k múdrosti a čo určuje spoločný základ pre vedu a vieru.

8. rozhovor a 8. kniha - Sv. Augustín26. 11. 2021

Rozhovor v RTVS s doc. Róbertom Horkom o diele a tvorivej erupcii sv. Augustína.

2. rozhovor a 2. kniha - Sv. Augustín19. 10. 2021

Rozhovor v RTVS s doc. Róbertom Horkom o diele a tvorivej erupcii sv. Augustína.

Relácia Fundamenty29. 09. 2021

Dr. Juraj Vittek bol pravidelným protagonistom vzdelávacej relácie "Fundamenty" z produkcie TV Lux.