Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Doplňujúce pedagogické štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov katolíckeho náboženstva sa koná dennou formou pre študentov katolíckej teológie a externou formou pre absolventov magisterského štúdia.

Moderátor DPŠ: ThDr. Tibor Reimer, PhD., vedúci Katedry katechetiky a pedagogiky.

Referentky, ktoré sú zodpovedné za administráciu doplňujúceho pedagogického štúdia, sú študijné referentky bakalárskeho a magisterského štúdia jednotlivých súčastí fakulty uvedené na stránke Študijné oddelenie.

Viac informácií získate na mailovej adrese: dps (at) frcth.uniba.sk .

Otvorenie DPŠ v akademickom roku 2017/2018 - informácie [pdf]

Prihláška na DPŠ v akademickom roku 2017/2018 (tlačívo s možnosťou editovania) [docx]

Prihláška na DPŠ v akademickom roku 2017/2018 [pdf]