Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Teologická databáza ATLA

V rámci platformy EBSCOhost Research Databases bola uzatvorená zmluva na 3-ročné predplatné (10/2016-09/2019) teologickej databázy ATLA Religion Database with ATLASerials.

Predĺženie dostupnosti teologickej databázy ATLA: na základe predĺženého predplatného je teologická databáza ATLA stále dostupná.

Prístup k databáze

Teologická databáza ATLA patrí k externým informačným zdrojom, ku ktorým majú študenti a pedagogickí i vedeckí pracovníci umožnený prístup z počítačovej siete UK. Prístup k databýze ATLA mimo počítačovej siete UK (mimo prostredia fakulty) je možné zabezpečiť prostredníctvom VPN alebo PROXY pripojenia - popisy ich konfigurácií sú k dispozícii na stránkach Vzdialený prístup - VPN a Vzdialený prístup - PROXY.

Návody v slovenčine

Návody na vyhľadávanie, či sťahovanie kníh a ďalšie možnost EBSCOhost v slovenčine sú uvedené na stránke Zdroje v slovenskom jazyku.