Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Nádvorie hľadajúcich – Majú náboženské hodnoty miesto vo verejnom živote?


23. 11. 2017 10.19 hod.

 

Srdečne pozývame všetkých záujemcov na spoločné podujatie Konferencie biskupov Slovenska a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského, ktoré sa pod názvom

Nádvorie hľadajúcich

Majú náboženské hodnoty miesto vo verejnom živote?

uskutoční

v stredu, 29. novembra 2017

v Aula Benedikta XVI. na Kapitulskej ulici v Bratislave.

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) v spolupráci s našou fakultou aj tento rok pokračuje v iniciatíve zameranej na dialóg Cirkvi so spoločnosťou či jednotlivcami s iným svetonázorom prostredníctom podujatia s názvom Nádvorie hľadajúcich.

Potom, ako pred rokom ralizovali historicky prvé stretnutie tohto typu na tému chudoby, tento raz sa pripravuje verejná diskusia o tom, aké je miesto náboženských hodnôt vo verejnom živote.

V Bratislave tentoraz vystúpi český politik, vysokoškolský pedagóg, autor odborných publikácii, filozof a signatár Charty 77 Daniel Kroupa a slovenský filozof a historik prof. František Novosád, ktorý je v súčasnosti prorektorom Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií - BISLA.

Po prestávke sa uskutoční okrúhly stôl, pri ktorom budú okrem iných o téme diskutovať aj bývalý minister vnútra Vladimír Palko či poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý.

Podujatie sa začne prednáškami o 16.30 (registrácia sa začína už o 16.00) a bude pokračovať diskusiou o 18.30. Vstup na podujatie je voľný. Z organizačných dôvodov sa organizátori odporúčajú vopred prihlásiť prostredníctvom registračného formulára.

Program podujatia je k dispozícii vo formáte PDF.


Označenie Nádvorie hľadajúcich (Cortile dei gentili) odkazuje na staroveké nádvorie Jeruzalemského chrámu vyhradené pre Nežidov, ako symbolické miesto stretnutia a dialógu. Zrod tejto iniciatívy s týmto názvom spadá do pontifikátu dnes už emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý povzbudil k aktivitám tohto druhu najmä po skúsenosti zo svojej návštevy Českej republiky v roku 2009.

Nádvorie hľadajúcich, ktorého cieľom je vytvoriť priestor pre dialóg aj napríklad medzi veriacimi a neveriacimi, zameraný na súčasné výzvy a veľké otázky ľudstva, sa po prvý raz konalo v roku 2011 v Paríži. Nasledovali desiatky ďalších stretnutí po celom svete za účasti osobností vedy, politiky, filozofie či umenia. Aktuálne vedie tieto iniciatívy predseda Pápežskej rady pre kultúru kardinál Gianfranco Ravasi.

Na Slovensku sa Nádvorie hľadajúcich uskutoční po druhýkrát. Prvýkrát sa konalo vlani v novembri. Vystúpil na ňom osobne kardinál Gianfranco Ravasi, bývalá predsedníčka vlády SR Iveta Radičová. Účastníkmi okrúhleho stola boli Katarína Hulmanová z Fóra kresťanských inštitúcií, Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov a Jozef Mikloško z organizácie Úsmev ako dar.