Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Inauguračná prednáška doc. ThDr. Ľubomíra Hlada, PhD.

Srdečne pozývame na inauguračnú prednášku doc. ThDr. Ľubomíra Hlada, PhD., ktorá sa uskutoční v stredu 8. novembra 2023 o 10.00 v aule Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, RKCMBF UK, Pribinovo nám. č. 5, Nitra.


19. 10. 2023 14.29 hod.

 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave

pozýva

členov Vedeckej rady a akademickej obce fakulty
i všetkých záujemcov

na inauguračnú prednášku

doc. ThDr. Ľubomíra Hlada, PhD.

Perspektívy kerygmatickej teológie v prostredí akademickej teologicko-duchovnej formácie

v stredu  8. novembra 2023  o 10.00

v aule Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, RKCMBF UK, Pribinovo nám. č. 5, Nitra


Pozvánka na inauguračnú prednášku vo formáte PDF.