Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Kurz lektorov

Katolícke biblické dielo v spolupráci s RKCMBF UK a Bratislavskou arcidiecézou organizujú kurz lektorov, ktorý sa uskutoční 9. júna 2018 v aule Benedikta XVI.


25. 05. 2018 14.34 hod.

Program kurzu, na ktorý srdečne pozývame, spolu s organizačnými informáciami je k dispozícii na prevzatie vo formáte PNG.