Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Náš študent na ENLIGHT BIP v Göttingene

V dňoch 27. – 31. mája 2024 sa náš študent 5. ročníka Marek Lehocký zúčastnil prezenčnej časti krátkodobej mobility BIP v rámci univerzitnej aliancie ENLIGHT v Göttingene.


10. 06. 2024 19.35 hod.

Prezenčnej časti predchádzali online stretnutia.

Marek zhodnotil túto skúsenosť slovami: „Blended Intensive Course Erasmus+ univerzitnej aliancie ENLIGHT, ktorý som mal možnosť absolvovať na univerzite Georga-Augusta v Göttingene, je typom skúsenosti, ktorá otvára nové horizonty v širokých globálnych kontextoch, v mojom prípade učiteľských inovácií. Kurz spája intenzívny akademický program spolu s rovnako intenzívnym teambuildingom a budovaním vzťahov. Potreba rozširovať kultúrnu orientáciu v európskom priestore je veľmi naliehavá a aktuálna, zvlášť vzhľadom na situáciu, v akej sa spoločnosť ocitá. Aj preto rozhodne odporúčam uchádzať sa o účasť v BIP programoch univerzitnej aliancie ENLIGHT ako praktickej akademickej skúsenosti.