Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Odmietame korupciu - sme férovou unverzitou

Univerzita Komenského 15. mája 2023 spustila kampaň zameranú na problém korupcie. Cieľom kampane je dať našej akademickej obci do pozornosti postupy nahlasovania korupčného správania.


15. 05. 2023 15.41 hod.

Korupcia nie je len snaha zmeniť rozhodnutie zodpovednej osoby výmenou za obálku s bankovkami. Korupcia je akékoľvek zneužitie moci, porušenie svojich povinností či využitie právomoci výmenou za neoprávnený prospech. Môže mať materiálnu (peniaze, darčekové koše, fľaše alkoholu, domáce výrobky) či nemateriálnu podobu (rôzne protislužby, ako napríklad umytie okien). Niektorý z trestných činov korupcie býva naplnený už len samotným vyžiadaním alebo ponúknutím úplatku.

Konkrétne informácie sú k dispozícii na priloženom plagáte i na webovej stránke UK.