Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Prof. Hrabovec spoluautorkou novej publikácie

Vo vatikánskom vydavateľstve Libreria Editrice Vaticana vychádza nová publikácia, ktorej spoluautorkou a jednou z editorov je Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, prodekanka RKCMBF UK.


20. 10. 2018 11.08 hod.

V ostatných rokoch vyšlo viacero publikácií venovaných vatikánskej východnej politike za pontifikátov Jána XXIII., Pavla VI. a Jána Pavla II. Predkladaný súbor štúdií obracia preto pohľad na dve predchádzajúce desaťročia, počnúc bezprostredne povojnovým prechodným obdobím, ktoré bolo v krajinách stredovýchodnej Európy už poznačené silným vplyvom komunistických strán a prvým prenasledovaním Katolíckej cirkvi za formujúcou sa železnou oponou, cez smutnoznáme päťdesiate roky v znamení úplnej izolácie komunistických štátov a najtvrdšej perzekúcie umlčanej Cirkvi, až po prvé kontakty a nasledujúce diplomatické rokovania, ktoré vstúpili do dejín ako vatikánska východná politika. Kniha vychádza zo širokej porovnávacej a interdisciplinárnej perspektívy, spájajúcej historicko-diplomatický a historicko-teologický pohľad, a predstavuje konkrétne situácie, v akých sa Katolícka cirkev nachádzala v rôznych štátoch stredovýchodnej Európy, ako aj metódy a postupy diplomacie pápežov Pia XII., Jána XXIII. a Pavla VI. v kontexte studenej vojny a rodiacej sa ostpolitiky.


K dispozícii na prevzatie je obálka knihy [pdf].

Informácie o predstavení knihy v Ríme, ktoré sa uskutočnilo 7. novembra na pôde Pápežskej univerzity Urbaniana, sú k dispozícii v správe Tlačovej kancelárie KBS.

O prezentácii knihy na pôde RKCMBF UK budeme ešte informovať.