Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Rektorské a dekanské voľno

Rektor UK a dekan RKCMBF UK sa rozhodli udeliť v letnom semestri akademického roka 2023/2024 rektorské voľno na dni 22.3.2024, 28.3.2024 a 2.4.2024. Rektorské voľno bolo doplnené aj 5.4.2024.


18. 03. 2024 15.00 hod.

Dovoľujeme si vám oznámiť, že rektor UK sa rozhodol udeliť v letnom semestri akademického roka 2023/2024 rektorské voľno:

  • dňa 22. marca 2024 (piatok) deň pred voľbami, ako podpora účasti na voľbách,
  • dňa 28. marca 2024 (štvrtok) v súvislosti s Veľkonočným trojdním,
  • doplnené - dňa 5. apríla 2024 (piatok) deň pred voľbami, ako podpora účasti na voľbách.

V nadväznosti na rozhodnutie rektora UK udeľuje dekan RKCMBF UK dekanské voľno dňa 2. apríla 2024 (utorok).

Výučba bude v plnom rozsahu podľa rozvrhu hodín na letný semester prebiehať opäť od 3. apríla 2024 (streda).