Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme (1963 - 2013)


19. 11. 2015 12.17 hod.

 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
a
Pápežský slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme

srdečne pozývajú na prezentáciu knihy

Emília Hrabovec a kol.:

Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme (1963 - 2013)

Bratislava, Vydavateľstvo UK, 2015, 357s.

Prezentácia sa uskutoční vo štvrtok 3. decembra 2015 o 17:00 v aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK na Kapitulskej 26 v Bratislave.

Za prítomnosti J. Em. Jozefa kardinála Tomku knihu uvedú:
prof. ThDr. PaeDr. Peter Zubko, PhD.
Mons. ThLic. Marián Gavenda, PhD.