Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Veni Sancte a slávnostné otvorenie akademického roka


16. 09. 2021 08.05 hod.

Slávnostné otvorenie akademického roka na UK prebehne on-line príhovorom rektora univerzity z auly UK 20. 9. o 11.00 v rámci AmosFestu.


 

J.E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.,
arcibiskup metropolita Bratislavskej arcidiecézy a veľký kancelár fakulty
a
Mons. ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.,
dekan RKCMBF UK

srdečne pozývajú na

Veni Sancte,

vzývanie Ducha Svätého pri slávnostnej bohoslužbe
spojenej s otvorením akademického roka na pôde RKCMBF UK,

ktoré sa uskutoční v nasledovných termínoch:

  • Bratislava, 21.9. (utorok)
      10.00 - Veni sancte v Katedrále sv. Martina
  • Nitra, 22.9. (streda)
      9.30 - Veni sancte v Bazilike sv. Emeráma

Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu sa slávnostné zhromaždenia akademickej obce v aulách jednotlivých pracovísk a spoločné obedy tento rok neuskutočnia.