Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Veni Sancte a slávnostné otvorenie akademického roka


06. 09. 2022 20.48 hod.

Slávnostné otvorenie akademického roka na UK sa uskutoční v pondelok 19. septembra 2022 o 11.00 v Aule UK.


 

J.E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.,
arcibiskup metropolita Bratislavskej arcidiecézy a veľký kancelár fakulty
a
doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.,
dekan RKCMBF UK

srdečne pozývajú na

slávnostné Veni Sancte,

vzývanie Ducha Svätého pri slávnostnej bohoslužbe
spojenej s otvorením akademického roka na pôde RKCMBF UK,

ktoré sa uskutoční v nasledovných termínoch:

  • Nitra, 20.9. (utorok) o 9.30
  • Bratislava, 21.9. (streda) o 9.30

Program slávnosti v Bratislave, 21. septembra:

  •   9.30    Svätá omša v Katedrále sv. Martina
  • 10.45    Zasadnutie akademickej obce v Aule Benedikta XVI. a prednáška S.T.D. Jána Dolného, OSB: Teológia ako veda o Bohu: historická a analogická alebo ahistorická a nelogická?
  •               Spoločný obed
  • 13.30    Porada pedagógov v učebni č. 201

Ján Dolný je kňaz a benediktínsky mních. Absolvoval doktorandské štúdium na Catholic University of America vo Washingtone D.C. na tému vzťahu medzi dogmatickým vývinom a štruktúrou Cirkvi podľa sv. Johna Henryho Newmana.