Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Veni Sancte a slávnostné otvorenie akademického roka


24. 08. 2023 13.54 hod.

Slávnostné otvorenie akademického roka na UK sa koná v pondelok, 18. septembra o 11.00 v Aule UK.


 

J.E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.,
arcibiskup metropolita Bratislavskej arcidiecézy a veľký kancelár fakulty
a
Mons. doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.,
dekan RKCMBF UK

srdečne pozývajú na

slávnostné Veni Sancte,

vzývanie Ducha Svätého pri slávnostnej bohoslužbe
spojenej s otvorením akademického roka na pôde RKCMBF UK,
v utorok, 19. septembra o 9.30 v priestoroch fakulty
a Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre
.

Program:

  •   9.30 - Slávnostná svätá omša v Katedrále sv. Emeráma v Nitre
  • 11.00 - Zasadnutie akademickej obce v aule Kňazského seminára sv. Gorazda spojené s Lectio Magistralis doc. Petra Marečka
  • 11.45 - Pedagogická porada v aule Kňazského seminára sv. Gorazda
  • 12.30 - Slávnostný obed
  • 13.30 - Školenie BOZP a PO pedagogických i nepedagogických zamestnancov