Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Verejná obhajoba záverečnej práce

V stredu, 20. decembra 2023 sa v sále Aquinas uskutoční verejná obhajoba dizertačnej práce Michala Mališa.


01. 12. 2023 14.39 hod.

 

Streda 20. 12. 2023 o 10.00    Aquinas

Doktorand:    ThLic. Michal Mališ

Dizertačná práca:    Vývoj motívu obrátenia v synoptických evanjeliách a jeho recepcia vo Vulgáte. Textologický a teologický výskum pojmov „metanoéo“, „epistréfo“ a „metamélomai“

Školiteľ:    doc. SSD. Blažej Štrba, PhD.


Obhajoba sa koná v knižnici RKCMBF UK, Kapitulská 15, Bratislava, sála Aquinas, 1. poschodie.
Oznam o verejnej obhajobe  je k dispozícii aj vo formáte PDF.