Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Verejné obhajoby dizertačných prác

V dňoch 24., 27. a 29. mája sa v zasadačke fakulty uskutočnia verejné obhajoby dizertačných prác doktorandov našej fakulty.


15. 05. 2019 12.28 hod.
 • Piatok 24. 5. 2019 o 10.00 zborovňa
  Doktorand: ThLic. Martin Ďuračka
  Téma práce: Skúsenosti v náboženskom živote mládeže. Pastoračná situácia
  Školiteľ: doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.

 • Pondelok 27. 5. 2019 o 10.30 zborovňa
  Doktorand: ThLic. Attila Nemes
  Téma práce: Liturgické hnutie a jeho vplyv na Slovensku
  Školiteľ: doc. ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD.

 • Pondelok 27. 5. 2019 o 13.30 zborovňa
  Doktorand: ThLic. Anton Ďatelinka
  Téma práce: Lex orandi, lex credendi - spoločné miesto liturgie a dogmatickej teológie
  Školiteľ: doc. ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD.

 • Streda 29. 5. 2019 o 10.30 zborovňa
  Doktorand: ThLic. Pavol Mikula
  Téma práce: Súčasné koncepcie vysvetľovania prirodzeného morálneho zákona
  Školiteľ: ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.