Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Vychádzajú dva zväzky edície Studia Biblica Slovaca – Supplementum

Pred Vianocami vyšli vo Vydavateľstve UK dva zväzky edície Studia Biblica Slovaca – Supplementum: Preklad z biblickej gréčtiny do slovenčiny. Problémy, riešenia a perspektívy a Emócie v Biblii. Výskum fenoménu emócií v biblickej tradícii.


07. 01. 2019 20.35 hod.

Preklad z biblickej gréčtiny do slovenčiny. Problémy, riešenia a perspektívy.

Autorkou monografie je Helena Panczová, slovenská klasická filologička, vysokoškolská pedagogička a prekladateľka diel starovekého kresťanstva gréckej a latinskej jazykovej oblasti. Cena monografie je 6,- Eur.

Na prevzatie je k dispozícii obálka monografie [pdf] i tiráž a obsah [pdf].

Emócie v Biblii. Výskum fenoménu emócií v biblickej tradícii.

Zásluhou editorskej činnosti Blažeja Štrbu vyšiel tretí zväzok v edícii Studia Biblica Slovaca – Supplementum, ktorý obsahuje skúmanie fenoménu emócií v Biblii  medzinárodným kolektívom jedenástich autorov. Cena publikácie je 14, - Eur.

Na prevzatie je k dispozícii obálka publikácie [jpg] i tiráž a obsah [pdf].

Obe publikácie sú k zakúpeniu dostupné vo Fakultnej knižnici alebo je možné si ich zakúpiť zaslaním objednávky na emailovú adresu knižnice RKCMBF UK.