Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Nové číslo časopisu ACTA22. 06. 2015

V týchto dňoch vychádza nové číslo recenzovaného vedeckého časopisu ACTA facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, torého cieľom je...

Kňazské a diakonské vysviacky06. 06. 2015

Ovocím teologických štúdií a formácie kandidátov posvätných rádov sú presbyterské a diakonské vysviacky v diecézach, pre ktoré kandidáti na RKCMBF študovali a...

Verejná prezentácia knihy Vytrvať v Kristovej pravde06. 06. 2015

Pozývame všetkých záujemcov na verejnú prezentáciu knihy Vytrvať v Kristovej pravde, Manželstvo a sväté prijímanie v Katolíckej cirkvi.

Slávnostné ukončenie akademického roka 2014/201503. 06. 2015

    Jeho Excelencia Mons. Stanislav Zvolenský,arcibiskup - metropolita Bratislavskej arcidiecézy,veľký kancelár a ThDr. Ing. Vladimír Thurzo,...

Výberové konania na učiteľskú mobilitu v rámci programu...29. 05. 2015

Rektorát Univerzity Komenského vyhlásil Výzvu na uskutočnenie výberových konaní na učiteľskú mobilitu v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2015/2016.

Nová kaplnka Kňazského seminára svätých Cyrila a Metoda v...25. 05. 2015

Vo štvrtok 21. mája 2015 bola veľkým kancelárom fakulty, bratislavským arcibiskupom - metropolitom Mons. Stanislavom Zvolenským požehnaná nová kaplnka...

Náboženská sloboda v súčasnej spoločnosti19. 05. 2015

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie organizujú Medzinárodný...

Profesorka Hrabovec priblížila Slovensko a Svätú stolicu v...30. 04. 2015

V stredu 29. apríla 2015 sa v Auditóriu Maximum na Právnickej fakulte UK uskutočnila ďalšia z cyklu celouniverzitných profesorských prednášok Univerzity...

Kyjevské hlaholské listy a staroslovienska liturgia medzi...28. 04. 2015

Katedra všebecných dejín a Katedra slovenských dejín vás pozývajú na prednásku Kyjevské hlaholské listy a staroslovienska liturgia medzi východom a západom

Cyrilometodský večer16. 04. 2015

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta pozýva na Cyrilometodský večer, ktorý sa uskutoční 14. mája 2015 o 18.00 v priestoroch fakulty na...