Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Dôstojnosť ľudskej osoby v chorobe a starobe

Konferencia biskupov Slovenska a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK srdečne pozývajú na medzinárodnú konferenciu s témou dôstojnosti ľudskej osoby - chorých a starých ľudí, ktorí sa v súčasnej kultúre dostávajú na okraj spoločnosti.


05. 02. 2019 18.45 hod.

Konferencia biskupov Slovenska
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Bratislava

Dôstojnosť ľudskej osoby v chorobe a starobe

medzinárodná konferencia

„Či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi.
Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi.“ (Rim 14, 8)

Aula Benedikta XVI. ǀ Kapitulská ul. 26 ǀ Bratislava
Štvrtok ǀ 7. februára 2019

PROGRAM

  8.30    Registrácia účastníkov
  9.00    Otvorenie podujatia
Mons. Stanislav ZVOLENSKÝ, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS

  9.15    Dôstojnosť ľudského života podľa Učiteľského úradu Cirkvi s osobitným zreteľom na chorých a starých
Mons. Graziano BORGONOVO, Kongregácia pre náuku viery, Vatikán

10:00    Utrpenie a smrť v súčasnej západnej kultúre
Prof. Ján ĎAČOK SJ, Pápežská univerzita Gregoriana, Rím, Teologická fakulta, Trnavská univerzita, Bratislava

10:45    Diskusia

11:15    Prestávka

11:45    Dôstojnosť ľudského života v politikách krajín EÚ: vývoj a tendencie
Prof. Claudio SARTEA, profesor bioetiky, Univerzita Tor Vergata, Univerzita Lumsa, Rím

12:30    Eutanázia a paliatívna starostlivosť
Prof. Antonio Gioacchino SPAGNOLO, riaditeľ Bioetického inštitútu Lekárskej fakulty pri Katolíckej univerzite Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Ríme

13:15    Hospicová starostlivosť na Slovensku
MUDr. Kristína KRIŽANOVÁ
Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor paliatívna medicína
Zakladateľka prvého oddelenia paliatívnej starostlivosti na Slovensku

13:30    Diskusia

14:00    Ukončenie podujatia


Program podujatia je k dispozícii na prevzatie vo formáte PDF.