Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška PhDr. Oľgy Gavendovej, PhD.

Srdečne pozývame na habilitačnú prednášku PhDr. Oľgy Gavendovej, PhD., ktorá sa uskutoční vo štvrtok 8. októbra 2020 v Aule Benedikta XVI.


26. 09. 2020 18.16 hod.

 

Dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

pozýva

členov Vedeckej rady a akademickej obce fakulty
i všetkých záujemcov

na habilitačnú prednášku

PhDr. Oľgy Gavendovej, PhD.

Amo ergo sum

spojenú s obhajobou habilitačnej práce

Úloha čností v integrálnom rozvoji ľudskej osoby

vo štvrtok 8. októbra 2020 o 13.00

 Habilitačná prednáška sa uskutoční v Aule Benedikta XVI. Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Kapitulská 26.


Pozvánka na habilitačnú prednášku vo formáte PDF.