Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Kurz lektorov a žalmistov

V rámci aktivít spojených s Rokom Božieho slova srdečne pozývame na Kurz lektorov a žalmistov, ktorý sa uskutoční v sobotu 10. októbra 2020 vo aule fakulty.


19. 08. 2020 19.46 hod.

V rámci aktivít spojených s Rokom Božieho slova organizuje Katolícke biblické dielo v spolupráci s Bratislavskou arcidiecézou a s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou UK v sobotu 10. októbra 2020 Kurz lektorov a žalmistov vo fakultnej Aule Benedikta XVI. v Bratislave.

Registrácia lektorov a záujemcov o lektorskú službu prebieha do 5. októbra na e-mailovej adrese kurzlektoroviskra.sk.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na prevzatie na plagáte vo formáte PDF.